Pārvarēt toksiskas dusmas
 
Pirms vairākiem gadiem mans tā laika boss mani nozīmēja vadīt darba grupu, kuras galvenais uzdevums bija atklāt galvenās mūsu uzņēmuma problēmas. Man tas bija politisks mīnu lauks, klasiska situācija, kurā uzvara nav iespējama. Šķiet, boss cerēja, ka es pasargāšu viņu no darba grupas negatīva vērtējuma, bet es to neizdarīju. 
 
Savos atklājumos darba grupa konstatēja, ka patiesais cēlonis ir vadītāja pieeja attiecībā uz pētāmo problēmu. Drīz pēc tam, kad pētījums tika pabeigts un prezentēts, es tiku pazemināts amatā. Mans boss, kurš iepriekš bija mans aizstāvis, kļuva par manu ienaidnieku.
 

Vairāk kā divus gadus es sevī glabāju pret viņu toksiskas dusmas. Man bija sajūta, ka man nodarīta netaisnība, kaut kas ļaundabīgs. Es biju kļuvis par grēkāzi, lai mans boss varētu attaisnot sevis radīto problēmu. Meklējot, kā atdarīt un gūt kādu gandarījumu, katru reizi, kad man bija iespēja, es par šo vīru stāstīju citiem ko sliktu.

Pēc tam, kad biju nesis šo rūgtuma un dusmu smagumu, bez cerības, ka vadītājs jebkad piedāvās vērst par labu to slikto, ko man nodarījis, es nonācu pie pārsteidzošas, tomēr atbrīvojošas atskārsmes - manas dusmas ievaino mani daudz vairāk nekā viņu. Pat ja mani negatīvie komentāri bija sekmīgi un pamazināja manu bosu citu acīs, manas dusmas netika remdētas.

Tad es sāku darīt ko tādu, ko man vajadzēja uzsākt daudz agrāk - es mērķtiecīgi lasīju, meditēju un piemeklēju, ko Bībele saka par dusmām, pamatotām vai nē. Piemēram, Vēstulē Efeziešiem 4:26-27 mācīts: "Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam." Pārdomājot šo Rakstu vietu, es sapratu, ka saule, burtiski, ir norietējusi man dusmojoties, simtiem reižu, un pūžņojošs rūgtums, kuru turpināju just, ir devis velnam plašas iespējas vājināt to, ko Dievs ir vēlējies darīt manī un caur mani.

Tad es sāku pārdomāt Mateja evanģēlijā 6:15, Jēzus teikto: "Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu Debesu Tēvs jums jūsu noziegumus arīdzan nepiedos." Šos vārdus bija smagi lasīt, kad es apsūdzot ar vienu pirkstu rādīju uz bosu, šķiet, pārējie pirksti bija vērsti otrā virzienā - uz mani. Apsverot to, Kungs mani pārliecināja, ka kamēr es nepiedošu savam kādreizējam bosam, kādēļ lai Dievs piedotu man manus grēkus? Es aptvēru, ka papildus piedošanai bijušajam bosam, pat ja viņš nekad nelūgs piedošanu, man ir jālūdz, lai Dievs piedod man - daudzas lietas, ieskaitot nepiedošanas garu.

Lai saprastu, ko Dievs vēlas, lai es daru tālāk, es lasīju Mateja evanģēliju 5:23-24, kur Jēzus saka: "Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu."

Vairāk kā divus gadus pēc dusmošanās sākuma, es beidzot uzsāku izlīguma procesu - piezvanīju bosam un lūdzu viņam piedošanu. Tas neizlaboja to, ko viņš bija izdarījis, bet vismaz es biju brīvs no toksiskajām dusmām un to postošā efekta. Dusmas ir emocionāls audzējs, pret kuru zāles ir piedošana. 

 
 

Riks Boks 

Copyright 2017, Integrity Resource Center, Inc. Adapted with permission from "Integrity Moments with Rick Boxx", a commentary on issues of integrity in the workplace from a Christian perspective.  


CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2017. 

 Bilde ©TKO graphix