Zināt, kā un kad rīkoties pareizi
 
 
 
Nesenā spēlfilma "Sully" ataino notikumus, kuri saistīti ar ASV aviokompānijas reisu Nr. 1549, kura laikā lidmašīna pēc sadursmes ar putniem, kas izraisīja abu dzinēju bojājumus un to pilnīgu apstāšanos, bija spiesta veikt avārijas nosēšanos. Filma attēlo sekojošo izmeklēšanu, kura daudzos aspektos nebija labvēlīga drosmīgajam pilotam Česlijam "Sallijam" Sallenbergeram, kad Nacionālā Transporta un Drošības komiteja viņu pakļāva intensīvai izjautāšanai, lai noteiktu incidenta cēloņus. 
 

Sallenbergers, kuru galu gala attaisnoja visās apsūdzībās, atbildot uz jautājumiem, paskaidroja, ka dažkārt, lai gūtu panākumus, ir neiespējami soli pa solim izdarīt visu instrukcijās paredzēto. Viņš uzsvēra, ka viņš bija spējīgs veiksmīgi nosēdināt aviolaineri uz upes, pateicoties daudzu gadu gaitā iemācītajam jeb tieši tai pieredzei, kas gūta, ne vienmēr sekojot standarta procedūrām.

Vairums no mums nekad nesaskarsies ar izaicinājumu pilotēt komerciālo aviolaineri. Tomēr agrāk vai vēlāk mēs katrs saskarsimies ar "pirmo reizi" - apstākļiem, kādus neviens iepriekš nav piedzīvojis līdzīgā situācijā. Lai situāciju varētu atbilstoši pārvaldīt, mums jāsaglabā miers, lai spētu veikt ātru situācijas analīzi, iespējamo notikumu attīstību un panākumu iespējamību. Manā profesijā ķirurgam daudzkārt jāpieņem lēmumi, kad uz spēles ir likta pacienta dzīvība.

Vissvarīgākais ir saprast, kā pieņemt svarīgus lēmumus gan ātri, gan efektīvi. Šie principi ir patiesi arī attiecībā uz mūsu dzīvēm; mūsu izvēļu sekas ietekmēs visu iesaistīto dzīves kā fiziski tā arī garīgi. Mums jāatceras, ka dzīve ik dienu dod daudzas iespējas, bet, raugoties no mūžības perspektīvas, mums ir tikai divas iespējas.

Kā uzņēmēji un profesionāļi mēs kalpojam par Jēzus Kristus vēstniekiem darījumu pasaulē. Šajā lomā mums jābūt gataviem aizstāvēt savu ticību tiem, kuri nepazīst Viņu, un būt gataviem piepildīt Jēzus Lielo Uzdevumu, kurš izteikts Rakstos: "Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam" (Mateja 28:19,20).

Dažkārt cilvēki, kuri nepazīst Kristu, izaicina mūsu ticību. Par to apustulis Pāvils rakstīja: "Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos, tomēr gan ar lēnprātību un bijību..." (1 Pētera 3:15,16).

Ir brīži, kad mums jāpieņem lēmumi, kuri neatbilst paredzētajam protokolam. Mums, iespējams, jāizlaiž kādi vispār pieņemti soļi, kā pierādījās filmā attiecībā uz drošu nolaišanos ar bojātu lidaparātu. Ir labi, ja prātā ir gatavs plāns ar vairākām alternatīvām. Bet dažkārt viss, kas mums jādara, ir jāpaļaujas uz Dieva Svēto Garu - mūsu atbildība ir būt modriem un paklausīgiem Viņa norādījumiem.

Lūk, daži soļi, kuri garīgi var palīdzēt ārkārtas gadījumos:
A. Kompetence: Tā dod mums pamatu pareizai rīcībai: "Jēzus tiem sacīja: Vai jūs nealojaties tādēļ, ka jūs rakstus neprotat, nedz Dieva spēku?" (Marka 12:24).
B. Ticība Dievam: Dievs mūs vada vislabākajā veidā, ja mēs Viņam uzticamies: "Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību" (Salamana pamācības 3:5).
C. Lēmuma pieņemšana: Esiet gatavi rīkoties pareizajā laikā, apzinoties par pamatu divus iepriekš minētos punktus: "Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi" (Jozuas 1:9). 

 

 

Luiss Servino 

Luiss Servino ir stomatoloģijas ķirurgs Torreoān, Koahuilā, Mehiko, kur dzīvo kopā ar sievu un diviem dēliem. Viņš ir CBMC Mehiko biedrs kopš 1997. gada un kopš 1999. gada tulko Monday Manna no angļu valodas uz spāņu valodu. Viņa tulkojumi sasniedz lasītājus gan Meksikā, gan citās pasaules daļās. 

 


CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs,
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2017. 

 Bilde ©imdb