Biznesa trīs paradoksi
  

 

Vai esat kādreiz veltījuši laiku, lai pārbaudītu savu pasaules uzskatu un faktorus kuri to izveidojuši? Mūsu uzskati ir nozīmīgi, jo tie nosaka to, kā uztveram apkārtējo pasauli un kā uz to reaģējam. Raugoties no šāda skatu punkta, daudzi uzskata, ka biznesā norises ir pretējas bibliskajam pasaules uzskatam, un mums vajadzētu būt gudriem saprast, kā tie savā starpā konfliktē. 

Lūk, daži no tiem:

Peļņa. 1980-tajos gados, pazīstamais ekonomists Miltons Frīdmans paziņoja: “Biznesa vienīgais mērķis ir gūt peļņu.” Daudzi vadītāji pieņēma Frīdmana viedokli, attaisnojot savu dzīšanos pēc peļņas par jebkuru cenu. 1987. gadā šis viedoklis tika publiski izrādīts filmā “Wall Street”. Vienā no centrālajām ainām, tajā pat laikā īstais akciju tirgus sagruva, galvenokārt dēļ alkatības, Maikls Duglass, spēlējot Gordona Geko lomu, ironiskā kārtā paziņo: “Alkatība ir laba!” Diemžēl daudzi vēl joprojām tic šai mantrai, neskatoties uz daudzajiem pierādījumiem šādas domāšanas aplamībai. 

Paradokss parādās, kad pārdomājam Bībelē teikto. Piemēram Pāvila 1. Vēstulē Korintiešiem 10;31 mācīts: “Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu.” Šeit ir teikts, ka Dievs vēlas, lai mūsu bizness, mūsu darbs – pagodina Viņu, nevis tikai gūst peļņu. Kuru viedokli jūs izvēlaties? 

Partnerība. Džimam bija ļoti laba biznesa ideja, bet tā uzsākšanai bija nepieciešama diezgan liela naudas summa. Paziņa piedāvāja nepieciešamo naudu, kļūstot par līdztiesīgu partneri. Lai arī Džima sieva viņu brīdināja par “neiejūgšanos vienā jūgā” ar cilvēku, kuram nav līdzīgi uzskati un vērtības, Džims devās uz priekšu, jo ļoti vēlējās dabūt nepieciešamo finansējumu. 

Stāsts nebija garš, bet ar bēdīgām beigām, kad pēc gada Džima partneris viņu izstūma no biznesa, garīgo nesaskaņu dēļ. Līdzīgu dilemma redzam 2. Laiku grāmatā 20:37, kad Jošafāts, Israēla ķēniņš partnerībā ar ļauno ķēniņu, būvēja kuģus. Dievs iznīcināja kuģus un sūtīja pravieti pie Jošafāta: “Tādēļ ka tu esi sabiedrojies ar Ahasju, Tas Kungs sašķels tavu darbu!” 

Pozīcija. Biznesa un profesionālā pasaule saka, ka varam izvēlēties par partneri jebkuru, kuru vien vēlamies. Tomēr Dievs, atbilstoši Rakstiem ir visa īpašnieks. Ja tā ir patiesība, vai mums ir tiesības izvēlēties cilvēkus – partnerus, un to kā ar viņiem sadarbojamies? 

Kad biju jauns, centos kāpt pa korporatīvajām kāpnēm, cik augstu vien iespējams, lai pēc iespējas vairāk cilvēki man kalpotu. Tad vienā dienā pieredze satrieca šo manu pasaules uzskatu! 

Bankas, kurā es strādāju, prezidents lūdza visiem darbiniekiem aizdzīt mašīnas bankas otrā pusē, jo viņš tās tur mazgāšot. Kad es neticībā apšaubīju viņa neparasto pieeju, mans boss pasmaidīja un man atgādināja to, kā Jēzus kalpoja Saviem sekotājiem, kad pazemībā mazgāja tiem kājas. 

Lūkas evaņģēlijā 22:26 Jēzus saka: “Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam, un vadonim kā tādam, kas kalpo.” Mūsu pasaulē valda uzskats, ka jākalpo priekš vadītājiem, bet Dievs saka, ka labākie vadītāji ir tie, kuri kalpo citiem. 

 

 

Riks Bokss

Copyright 2016, Integrity Resource Center, Inc. Adapted with permission from "Integrity Moments with Rick Boxx," a commentary on issues of integrity in the workplace from a Christian perspective. 

CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2015. 
Bilde ©fotosearch