Aptvert plaisu starp paaudzēm
 
 
 
Pēdējos gados man ir bijusi tā privilēģija sarakstīt grāmatas par kompānijām, kuru īpašnieki ir ģimenes, un tās pārmantotas vairākās paaudzēs. Divas no tām uzsākušas darbību pagājušā gadsimta 30. gados, un tagad vadība pāriet jau ceturtās paaudzes rokās. To stāsti iedvesmo.
 
Saskaņā ar statistiku, tikai neliela daļa ģimeņu biznesu pāriet otrās paaudzes rokās, sasniegt trešo jau ir retums un sekmīga vadības nodošana ceturtajai – izņēmums. Tad, kā šīm kompānijām izdevies sasniegt šādu ilgmūžību? Protams, viņiem ir laimējies, ka četrās sekojošās paaudzēs ir bijuši ģimenes locekļi, kuriem ir bijušas kopīgas biznesa intereses tajā pašā nozarē. Cauri gadiem tās ir pārcietušas ekonomiskās vētras tāpat arī daudzas izmaiņas tehnoloģijās un kultūrvēsturiskās pārmaiņas. Bet panākumu atslēga ir turēšanās un fokusēšanās uz kopīgiem “pamatiem.”
 

Jau agri, abas kompānijas pieņēma misijas, vīzijas un vērtību apliecinājumus, kurus bieži, gadiem ejot, pārskatīja.  To regulāra koriģēšana palīdzēja tam lai visi būtu burtiski “vienā lappusē.” Tas palīdzēja uzturēt pastāvīgu korporatīvo kultūru, tāpat kā apstiprināt principus un vērtības kas palīdzēja stiprināt un celt kompānijas to darbības sākuma posmā. 

Abiem biznesiem liels uzsvars likts uz smagu darbu, inovācijām, izcilību sniegumā un klientu apkalpošanā. Sekojošās paaudzes tika labi apmācītas šajos principos un ģimenes neļāva tām vienkārši “dzīvot”uz citu rēķina.  Vienalga vai vadām savu biznesu vai strādājam algotu darbu, mēs visi varam gūt labumu nošādas domāšanas. Mēs varam atrast, ka šāda nostādne atkārtoti ir pausta Bībelē:

Dalieties kopējā misijā. Kāds ir mūsu mērķis? Kādēļ mēs šeit esam? Ikvienam uzņēmumā jāspēj atbildēt uz šiem jautājumiem. Jēzus to nodemonstrēja Saviem sekotājiem: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā” (Mateja 28:19).

Pieņemiet kopēju vīziju. Vēl viens labs jautājums uz kuru vajadzētu varēt atbildēt ir: “Uz kurieni mēs ejam un kā mēs zināsim, ka esam tur nokļuvuši?” Atkal, Jēzus to skaidri pateica Saviem sekotājiem: “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam” (Apustuļu darbi 1:8).

Pieņemiet vispārējās vērtības. Ir teikts, ka darbi runā skaļāk par vārdiem, tomēr tie ir jādara zināmi tāpat kā jārīkojas atbilstoši tiem. “Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties” (5.Mozus 6:5-7).

 

 

Dž. Tamasi 

Robert J. Tamasy is vice president of communications for Leaders Legacy, Inc., a non-profit based in Atlanta, Georgia, U.S.A. He has written Tufting Legacies (iUniverse); Business At Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today’s Workplace (River City Press); coauthored with David A. Stoddard, The Heart of Mentoring (NavPress), and most recently edited When ‘Want To’ Becomes ‘Have To!’ by Gary Highfield. For more information, see www.leaderslegacy.com or his blogs, www.bobtamasy.blogspot.com and www.bobtamasy.wordpress.com.
 

CBMC International

 1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2015.
 

Bilde ©icytales