NeikdieniskaMarketingaStrategija 300
  

 

Biznesa pasaulē, šķiet, ir normāli uzsvērt uzņēmuma unikālās kvalitātes un kapacitātes. Mēs cenšamies definēt savu “nišu”, izcelt stiprās puses un darīt zināmu, ar ko atšķiramies no mūsu konkurentiem. Daudz retāk biznesa līderi publiski atzīst vājās puses. Tās vai nu tiek ignorētas, vai, pat sliktāk, tiek slēptas vai maskētas cerībā, ka neviens tās nepamanīs.

Tomēr tas ne vienmēr ir tā. Viens spilgts piemērs bija kāda picēriju franšīzes komānija, kura nonāca pie neiepriecinoša slēdziena, ka klientiem nepatīk viņu galvenā produkta – picas garša. Tā vietā, lai mainītu klientu neapmierinātību, veicot virspusīgus mārketinga pasākumus un mainot iesaiņojumu, uzņēmuma vadība attīstīja stratēģiju, kura piecu gada laikā radīja būtisku pavērsienu. 

Pārmaiņas sākās, kad kompānija ar atsevišķu klientu mērķgrupu palīdzību atklāja, ko pircēji patiesībā domā par viņu picām un ka tā ir picu garša. Saprotams, ka tā bija nepatīkama ziņa – tas taču bija uzņēmuma galvenais produkts. Tomēr neparasta bija kompānijas atbildes reakcija. Informācija netika “aprakta”, tā vietā kompānija izplatīja reklāmas, kurās aicināja klientus izteikt savas patiesās domas par picu garšas īpašībām. Tad, kā teikts cienījamajā biznesa izdevumā “Wall Street Journal”, kompānijas vadītājs TV reklāmās sniedza atvainošanos kopā ar solījumu: “Amerika, mēs jūs sadzirdējām. Jūs jau zināt, ka dažkārt nepieciešamas pārmaiņas. Lūdzu, dodiet mums vēl vienu iespēju.”

Pēdējos gados mēs esam redzējuši un dzirdējuši ziņas par daudzu kompāniju problēmām saistībā ar to produktiem ražošanā, izstrādē vai kvalitātē.Salīdzinoši reti tās ir bijušas atklātas, atzīstot kļūmes, solot veikt uzlabojumus un spērušas aktīvus soļus, lai to pildītu. Kļūdas gadās visos biznesos. Dažkārt neizdodas ievērot termiņus. Mēs varam šīs problēmas ignorēt, attaisnoties, vai arī vērsties pret tām, tās atzīstot un veicot atbilstošus mērus, lai tās izlabotu. Bībelē varam atrast labus padomus.

Lūk, daži no tiem: 

Būt atklātam ir vienmēr pareizi. Daudzi no mums esam dzirdējuši teicienu: “Jūsu grēks jūs atradīs.” Vienalga, vai autobūvē, vai investīciju biznesā, vai ražojot pārtiku, tas gandrīz vienmēr ir patiesi, kā to varam redzēt ziņu virsrakstos. Runājot ar izraēla tautu, Dievs viņus pārliecina, ka paklausība tiks atalgota. Un tad brīdina: "Bet, ja jūs tā nedarīsit, redzi, tad jūs būsit Tā Kunga priekšā apgrēkojušies, tad jūs izjutīsit savus grēkus, kad tie jūs atradīs” (Ceturtā Mozus grāmata 32:23).

Godīga rīcība neprasa atvainošanos. Kļūdas atzīšana kopā ar plānu tās labošanai vienmēr ir labāks risinājums, nekā mēģinājums problēmu slēpt ar sekojošu tās atklāšanos. "Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet, kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību" (Salamana Pamācības 28:13).

Dažkārt, kā to nodemonstrēja labi zināmais picu ražotājs, labākā mārketinga stratēģija ir būt problēmas pārvaldniekam, atzīt to publiski, izlabot to, un tad klientiem jautāt pēc otrās iespējas. 

 
Riks Bokss
 

Copyright 2016, Integrity Resource Center, Inc. Adapted with permission from "Integrity Moments with Rick Boxx," a commentary on issues of integrity in the workplace from a Christian perspective. 

CBMC International
 
1065 N. 115th Street, Suite 210. Omaha, Nebraska 68154, U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org
CBMC - LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2015. 
Bilde ©profesyonel