Cilvēks tika radīts būt mīlētam. Lietas tika radītas, lai lietotu. Iemesls kāpēc pasaule ir haosā ir, jo lietas tiek mīlētas bet cilvēks tiek lietots. (...)