Izglītība bez vērtībām, lai arī cik noderīga, cilvēku dara tikai par gudrāku velnu. Klaivs Steipss Lūiss