Daži nāves grēki: bagātība bez darba, izklaides bez sirdsapziņas, tirdzniecība bez morāles, politika bez principiem. M. Gandijs