www.nepaliecviens.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.
 

Vienpersoniska pārmaiņu veikšana savā industrijā


Vai jūs esat novērojuši industrijā, kurā jūs darbojaties, tādu politiku un principus, kas jums nepatīk, tādas lietas, kas jums šķiet nepareizas, taču, kuras eksistē, jo "tā dara visi"? Kas, jūsuprāt, būtu jādara, lai veiktu izmaiņas un labotu šos apšaubāmos ieradumus?
 
Kena Eldreda grāmatā "Integrētā dzīve" tiek runāts par šādiem apstākļiem un atrodams piemērs par dažiem vīriem, kas iestājās pret neētiskajiem biznesa principiem. Eldreds stāsta par diviem pārtikas tirgotājiem viduslaiku Londonā, kas saprata, ka tajās dienās tik plaši izplatītais princips izmantot nepareizus mērus un svarus, nosakot gaļas un citu pārtikas produktu apjomu, ir Dievam nepieņemams.
 
Šie vīri rīkojās vienkārši – viņi sāka pārbaudīt un testēt viens otra mērierīces, tādējādi pieraugot, vai otrs atbildīgi turas pie Dieva standartiem, kā tie pausti Bībelē, tā vietā, lai pakļautos tajos laikos valdošajiem standartiem.
 
Tas bija varonīgs solis pat tam laikam. Tā rezultātā diezgan viegli negodīgie konkurenti varēja izspiest mazos uzņēmumus no tirgus. Taču tā vietā Dievs tos atalgoja par viņu uzticību godīgumam, un viņu ticība noveda pie ģildju un tirdzniecības asociāciju izveides, kas pastāv vēl šodien un joprojām liek to dalībniekiem ievērot augstas ētikas normas.
 
Kāpēc šie pārtikas tirgotāji tik apņēmīgi cīnījas pret klientu apkrāpšanu, nepareizi mērot/sverot? Viņiem varēja būt daudz iemeslu, taču vienā Bībeles pantā, Salamana Pamācībās 11:1, skaidri norādīts: "Nepareizi svari Tā Kunga acīs ir negantība, bet pilnestīgs svars Viņam sagādā labpatiku." Vīri tieši ņēmā vērā šo fragmentu no svētajiem rakstiem un rīkojās saskaņā ar to.
 
Lai nebūtu nekādu pārpratumu vai apgalvojumu, ka šis pants ir izrauts no konteksta, šis pats vēstījums, pateikts nedaudz citādāk, ir atrodams arī citur Salamana Pamācībās: "Pareizi svaru kausi un taisnīgs svars ir no paša Tā Kunga, un visi atsvari somā ir Viņa darinājumi" (Salamana Pamācības 16:11). "Divējāds mērs un svars - abi ir negantība Tā Kunga priekšā" (Salamana Pamācības 20:10). "Divējāds svars ir negantība Tā Kunga acīs, un viltīgi svaru kausi nav labi" (Salamana Pamācības 20:23).
 
Vairāk vispārīgs princips, ko šie divi vīri, iespējams, ņēma vērā ir tā sauktais "Zelta likums". Kā Jēzus teica Saviem sekotājiem: "Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem. Jo tā ir bauslība un pravieši" (Mateja 7:12). Tirgotāji, iespējams, saprata, ka viņi negribētu, lai kāds cits viņus apkrāpj, pārdodot viņiem neadekvātu daudzumu preces, Taču viņiem galvenais nebija peļņa; galvenais bija apziņa, ka galu galā viņi ir atbildīgi Dieva priekšā.
 
Iespējams, ka problēmas, ar kurām jūs saskaraties savā darba jomā, nav saistītas ar nepareizu mērīšanu vai svēršanu. Varbūt tās ir saistītas ar nepiepildītiem solījumiem saistībām, vai kavētiem maksājumiem vai vēl ko citu.
 
Taču ļaujiet man vaicāt, kas notiktu, ja jūs un daži citi jūsu amata brāļi apvienotos, lai mainītu vai paceltu ētiskās normas jūsu industrijā?
 
Vai jums būtu drosme, ko tādu darīt?
 


Riks Bokss
 
(Copyright 2013, Integrity Resource Center, Inc.) Adapted with permission from "Integrity Moments with Rick Boxx," a commentary on issues of integrity in the workplace from a Christian perspective. For more information about receiving Integrity Moments in their e-mail box, write to: and type "subscribe" in the subject line or visit his website, www.IntegrityResource.org.

CBMC

1065 N. 115th Street, Suite 210 ? Omaha, Nebraska 68154 ? U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org

CBMC - LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013.
Bilde ©fastcocreate