Paģērot "Visu vai neko!" - parasti arī saņem to ko pats tika prasījis: NEKO! (...)