www.nepaliecviens.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.
 

Konkurence - Godprātīgums un līdzcietība
 

Savstarpēji konkurējot biznesā, parasti domājam par to, kā iegūt priekšrocības attiecībā pret mūsu konkurentiem – vai ar produktiem, ar servisu, ko piedāvājam, vai arī citiem faktoriem, kuri var mums dot iespēju palielināt savu tirgus daļu. Ja vien apstākļi ļauj gūt šādas priekšrocības, mēs zinām, ka būtu gudri tos izmantot.
 
Tomēr mans draugs Klifs Džounss (Cliff Jones), piedāvā pavisam citādu skatījumu uz konkurenci un labumu gūšanu no konkurentu likstām.
 
Savā grāmatā "Uzvarošs, pateicoties godprātīgumam" (Winning through Integrity), Klifs iekļāvis stāstu par savu draugu Robertu Ingramu, kuram piederēja divas radiostacijas, no kurām viena specializējās uz klasisko mūziku. Ingramam līdz jauna konkurenta ienākšanas brīdim bija klasiskās mūzikas raidīšanas monopols pilsētā. Konkurējošā stacija pārraidīja līdzīgu programmu, radot draudus būtiski pazemināt reklāmu pārdošanas apjomus un ieņēmumus Ingrama radio.
 
Kādu dienu spēcīgs vējš apgāza sāncenša radio raidītāja torni. Daudzi cilvēki šādā situācijā priecātos par konkurenta neveiksmi. Tomēr viņš izvēlējās pilnīgi citu piegājienu. Tā vietā, lai gaidītu uz oponenta stāvokļa pasliktināšanos, nespējot nodrošināt pārraidi, Ingrams nosūtīja savas kompānijas galveno inženieri, lai viņš palīdzētu atjaunot konkurenta stacijas darbību.
 
Kad kāds viņam jautāja, kāpēc viņš tā rīkojās, jo nekā nedarīšana visticamāk veicinātu konkurenta darbības beigas, Ingrams atbildēja īsi un godīgi: "Man bija tas, kā viņam trūka, lai izdzīvotu."
 
Bībelē, Jaunajā Derībā mēs varam atrast fundamentālu padomu: "Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, - tad jūs darāt labi" (Jēkaba 2:8). Ingrama situācijā, viņš varēja izmantot konkurenta problēmu, lai gūtu priekšrocības sev. Bet viņš saprata, ka līdzīgos apstākļos, apgrieztā situācijā, viņš novērtētu šādu palīdzību.
 
Pārāk bieži, mūsdienu prasīgajā, uz sasniegumiem par katru cenu, orientētajā biznesa vidē, mēs esam gatavi darīt jebko, lai nodrošinātu svarīgu pārdošanu, noslēgtu līgumu vai kaut kā vājinātu savus konkurentus. Doma sniegt palīdzīgu roku spiedīgos apstākļos parādās reti. Bet, ja mēs esam apņēmības pilni biznesu vadīt godprātīgi un ar līdzcietību, koncentrējoties uz ikdienas gaitā sastapto cilvēku interesēm, iespējams, mūsu domāšanā ir jāveic radikālas izmaiņas.
 
Cits Jaunās Derības stāsts mums vēsta: "Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām" (Filipiešiem 2:3-4). Tas iespējams izklausās grūti izdarāms, jo tas tā ir. Mēs nevaram būt pārliecināti par nākamo pārdošanu, vai darījuma noslēgšanu. Bet, ja mūsu prioritāte ir godprātība, mēs zinām, kas jādara, pat ja tas ir grūti. Vai jūs rīkosieties pareizi, pat ja tas nāks par labu konkurentam?
Riks Bokss

(Copyright 2013, Integrity Resource Center, Inc.) Adapted with permission from "Integrity Moments with Rick Boxx," a commentary on issues of integrity in the workplace from a Christian perspective. For more information about receiving Integrity Moments in their e-mail box, write to: and type "subscribe" in the subject line or visit his website, www.IntegrityResource.org.

CBMC

1065 N. 115th Street, Suite 210 ? Omaha, Nebraska 68154 ? U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org

CBMC - LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013.
 

Bilde ©