Darbu atbilstība vārdiem


Pēdējo gadu laikā man ir bijusi iespēja rakstīt grāmatas par diviem uzņēmumiem ar labi pārdomātām un skaidri definētām misijām. Savā misijā katrs no uzņēmumiem ir darījis zināmus savus mērķus, izklāstījis savu nākotnes vīziju, kā arī iepazīstinājis ar tām vērtībām, kuru ievērošanu uzņēmums sagaida no katra darbinieka. Tie nav tikai tukši vārdi, bet gan principi un sava veida priekšraksti, ko uzņēmumi regulāri pārskata. Manuprāt, tā nav nejaušība, ka šīs abas organizācijas jau ceturtajā paaudzē pārvalda viena un tā pati ģimene, un tas ir milzīgs retums.
 
Mans draugs izrādīja nepatiku un skepsi, kad es viņam teicu, ka viņa uzņēmumam būtu vērtīgi uzrakstīt savu misiju. Pārāk bieži viņam bija gadījies saskarties ar uzņēmumiem ar cēli skanošām misijām, kas nekādīgi nesaskan ar tām vērtībām un tiem principiem, ko viņi veic praksē. Pat gadījumā, ja misija tiek parādīta kaut kur publiski, viņš teica, rezultātā tā ir tikai kaut kas mazliet vairāk kā sienas dekors.
 
Es nemēģināju ar savu draugu argumentēt, jo diemžēl dažkārt es biju novērojis tieši to pašu. Pat visdaiļrunīgāk izstrādātās misijas neko nenozīmē, ja neko nedara, lai to piepildītu. Kā kāds ir teicis: "Ja tavas darbības nerunā skaļāk kā tavi vārdi, tad jo mazāk to saki, jo labāk!''
 
Ja jūs esat vadošais darbinieks, jūs šo varētu uztvert kā pārbaudījumu: Kāda ir jūsu uzņēmuma patiesā misija? Vai jūsu vadība un darbinieks zina un saprot šo misiju? Ko jūs esat darījuši, lai nodrošinātu to, ka ikviens tiecas īstenot to, kas ir rakstīts misijā? Pat ja jūs neesat kāds no augstākajiem vadītājiem, misijas koncepts tāpat attiecas arī uz jums. Piemēram, ko jūs atbildētu, kāda ir jūsu paša/as misija dzīvē? Citiem vārdiem sakot, kāds ir jūsu mērķis – kāpēc jūs šeit esat? Vai tikai tādēļ, lai piepildītu savas personīgās vēlmes, vai arī ir kāds augstāks, cēlāks aicinājums jūsu dzīvē?
 
Daudzi cilvēki nekad pat nav domājuši par šādiem jautājumiem, taču tas nenozīmē, ka tie ir nenozīmīgi. Patiesībā tad, kad mēs izdomājam beidzot apstāties, lai novērtētu to, ko esam profesionālā vai personīgā ziņā sasnieguši, misija rakstveida formā var būt nenovērtējams palīgs, lai atbildētu uz dažādiem jautājumiem, piemēram, "Kā mums iet?" vai "Kā man iet?".
 
Ja jūs domājat, kā vispār uzrakstīt misiju, tad šeit būs daži noderīgi ierosinājumi no senas instrukcijas darbam – Bībeles:
 
Ziniet, kā labā jūs strādājat. Vai jūs strādājat tikai tāpēc, lai sasniegtu savus personīgos mērķus? Vai jūs esat gatavi pietiekoši piepūlēties tikai tik ilgi, kamēr jūs jūtat, ka tuvojaties šiem mērķiem? Tiekšanās pēc kvalitātes un izcilības paaugstinās citu cilvēku, ar ko jūs saskaraties uzņēmumā,- priekšnieku, kolēģu, klientu vai piegādātāju – cieņu pret jums. "Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem.... Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum" (Kolosiešiem 3:23-24).
 
Vienmēr gādājiet par klientiem/citiem vispirms. Šobrīd daudziem uzņēmumiem uz izmaksu samazināšanas rēķina pazeminās klietnu apkalpošanas kvalitāte. Taču viens veids, kā panākt to, ka izmaksas tiek atpelnītas, ir likt klientiem justies novērtētiem un labi aprūpētiem. "Tad nu visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat darait arī jūs viņiem..." (Mateja 7:12).
 
Veiciniet pazemīgu attieksmi apkalpojot. Kad cilvēks jūt, ka jūs tiešām darāt, kā viņam labāk, viņš nevar jums neuzticēties, un viņš jūt, ka var uzticēties jūsu spriedumiem un ieteikumiem. "Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām" (Filipiešiem 2:3-4).Roberts Dž. Tamasi
 
Roberts Dž.Tamasi (Robert J. Tamasy) sabiedrisko attiecību viceprezidents bezpeļņas organizācijā Leaders Legacy, Inc., kas atrodas ASV Džordžijas štatā. Viņš un Deivids Stodards (David A. Stoddard) ir līdzautori grāmatai: Padomdošanas sirds: 10 pārbaudīti principi, lai attīstītu cilvēkos viņu potenciālu pilnībā.(The Heart of Mentoring: 10 Proven Principles for Developing People to Their Fullest Potential) un ir autors tikko izdotai grāmatai, Bizness savā labākajā formā: Mūžīga gudrība no Salamana Pamācībām šodienas darba vietām (Business At Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today's Workplace.). Vairāk informāciju meklēt www.leaderslegacy.com vai www.rivercitypress.net.

CBMC

1065 N. 115th Street, Suite 210 ? Omaha, Nebraska 68154 ? U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749 
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org

CBMC - LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2013.
Bilde ©HikingArtist