Kamēr dzejnieks rotaļājās ar vārdiem, tikmēr doma palika neizteikta... ja vien tāda vispār bija... Esmeralda Lāce