Un negribas vairs dzīvot tālāk, Tā gribas dzīvot atpakaļ. J. Ziedonis