Skola - tā atgādina vecu sirmu māmuliņu, kas stāv ceļa malā, sagaida un pavada savus lielos bērnus, vienmēr steidzīgos, nemierīgos dēlus un meitas. J. Plotnieks