To smeldzi,
Kas cenšas izlauzties vārdos,
Es vēlētos iemest
Cilvēces sāpju sārtos.
Un atcerēties,
Ka mans uzdevums
Nav vairot tumsu,
Bet pazemīgi darīt,
Ko nespēkā varu-
Dāvāt šai pasaulei
Kādu gaismas staru. 


Eriks Aksels Karlfelts