Savādi gan, mums vienmēr šķiet, ka esam cilvēkam kaut cik palīdzējuši, un vairs neliekamies ne zinis tad, kad tam klājas visgrūtāk. Ē.M.Remarks