Tāpat kā virsmojošā ūdenī cilvēks īsti nespēj saskatīt savu seju, tā arī meklējumu satraukts prāts nespēj ieraudzīt Dievu. Paulu Koelju