Bildes


Ikviens cilvēks, kurš aktīvi ir iesaistīts dažnedažādās operācijās ar investīcijām, zina, kāda nozīme ir dividendēm. Piemēram, daudzu dzīvības apdrošināšanas plānu priekšrocība ir potenciālās dividendes gadījumā, ja tiek ievēroti polises nosacījumi. Arī investējot akcijās vai vēl kur citur, mēs ceram iegūt pēc iespējas augstākas un ātrākas dividenžu likmes.

Mēs cenšamies iegūt arī citāda veida dividendes. Mēs cenšamies izveidot labas attiecības ar pircējiem, klientiem, kolēģiem, piegādātājiem un dažreiz par ar konkurentiem, cerot, ka šie sakari mums nesīs "dividendes", kas palīdzēs uzņēmumam strādāt produktīvāk un ar lielākiem panākumiem.

Mēs ieguldām daudz stundu darbā, vēloties pierādīt savu kā vadītāju vai nodarbināto, vai partneru vērtību. Mēs ceram, ka šī nodošanās strādāšanai mums nesīs dividendes profesionālajā izaugsmē, palielinās mūsu atbildību un autoritāti, kā arī atalgojumu.

Pastāv arī citu veidu "dividendes", ko nevar redzēt pārdošanas apmēru atskaitē, amatu sadalījumā vai algas grāmatiņā. Piemēram, fiziskās formas ievērošana, veselīgi ēdot un pastāvīgi veicot dažāda veida vingrinājumus, var nest nozīmīgas dividendes personīgas pašsajūtas uzlabošanā ne tikai fiziskā ziņā, bet arī emocionālā, mentālā un arī sabiedriskā.

Lielākā daļa no šīm dividendēm ir vērsta mūsu pašu labumam. Mēs gribam gūt ko pozitīvu no savām investīcijām, lai vai ko mēs ieguldītu – naudu, laiku, enerģiju vai savus talantus. Bet vai mēs varam gūt dividendes no lietām, kur galvenais fokuss ir uz došanu, nevis saņemšanu?

Jā, mēs varam, tāpēc Jēzus mums mācīja: "Svētīgāk ir dot nekā ņemt" (Apustuļu darbi 20:35). Šeit ir daži praktiski paņēmieni, kā, tā darot, ir iespējams saņemt dividendes:

Motivējoši vārdi. Laikos, kad mēs esam tik ļoti negatīvisma ieskauti, daži labi izvēlēti pozitīvi vārdi, kā, piemēram, kompliments, cildinājums vai apbrīna par labi padarīto darbu, pārliecināšana, ka mirkļa grūtības neilgs mūžīgi, var itin viegli uzlabot citu garastāvokli. "Vīram ir prieks, kad viņš pareizi atbild, un īstenā laikā teikts vārds - cik tas ir vērtīgs!" (Salamana pamācības 15:23). "Laipnīgas runas ir kā medus kāres, tās nomierina dvēseli un atspirdzina kaulus kā zāles" (Salamana pamācības 16:24).

Spēja līdzi just. Nepieciešamo spēku vai cerību cilvēkam, kas saskaras ar grūtībām vai sāpēm, var sniegt kāds nomierinošs vārds vai frāze. " ...ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši." (2. Korintiešiem 1:3-7).

Padoma pieejamība. Tiem no mums, kas pa dzīves ceļu ir gājuši ilgāk, piemīt gudrība, pieredze un iespaidi, ko mēs varam padoma veidā piedāvāt citiem, palīdzot viņiem, izmantojot to, ko dzīve ir iemācījusi mums. "Dzelzs tiek ar dzelzi uzasināta, un vīrs trin vīru" (Salamana pamācības 27:17).

Palīdzība. Darbs, kas ir šķietami neiespējams viena cilvēka spēkiem, kļūst daudz vieglāks, kad tā paveikšanā iesaistās citi ar tādu pat mērķi. "Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm.... un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pārraut" (Salamans mācītājs 4:9-12).
Roberts Dž. Tamasi
 
(Roberts Dž.Tamasi (Robert J. Tamasy) sabiedrisko attiecību viceprezidents bezpeļņas organizācijā Leaders Legacy, Inc., kas atrodas ASV Džordžijas štatā. Viņš un Deivids Stodards (David A. Stoddard) ir līdzautori grāmatai: Padomdošanas sirds: 10 pārbaudīti principi, lai attīstītu cilvēkos viņu potenciālu pilnībā. (The Heart of Mentoring: 10 Proven Principles for Developing People to Their Fullest Potential) un ir autors tikko izdotai grāmatai, Bizness savā labākajā formā: Mūžīga gudrība no Salamana Pamācībām šodienas darba vietām (Business At Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today's Workplace.). Vairāk informāciju meklēt www.leaderslegacy.com vai www.rivercitypress.net.

CBMC

1065 N. 115th Street, Suite 210 ? Omaha, Nebraska 68154 ? U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org

CBMC - LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012.


Bilde ©lbusinessjournal