Bildes


Stīvs Džobss, 2011. gadā atstājot šo pasauli, mantojumā atstāja sasniegumus, kuri dramatiski ir mainījuši mūsu dzīvesveidu. Kā kompānijas Apple dibinātājs, viņš bija centrālā figūra personālo datoru revolūcijā, kura pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā mainīja mūsu uzskatus par datoriem.

Džobss bija arī Pixar animācijas filmu studijas līdzdibinātājs. Tā ievērojami izmainīja datoranimācijas filmu uzņemšanas procesus. Pirms viņa nāves, Apple klēpjdatori, iPhone un iPad palīdzēja atklāt neiedomājamus komunikāciju un izklaides horizontus. Džobsa dzīve un darbs īstenībā ir skāris katru biznesā un profesionālajā vidē iesaistīto.

Džobss bija cilvēks ar vīziju, pionieris un novators, bet mēs katrs varam ko gūt no principiem, pēc kuriem viņš vadījās, gūstot savus panākumus. Nesen tīkla lapa Entrepreneur.com publicēja rakstu, kas vēstīja par Džobsa "septiņiem panākumu noslēpumiem." Kaut arī Džobss nebija zināms kā kristietības piekritējs, katrs no šiem noteikumu punktiem atbilst kādam no pirms tūkstošiem gadu iedibinātajiem bibliskajiem principiem.

Aplūkosim tos:

1. Dariet to, ko mīlat. Džobss apgalvoja: "Cilvēki, kuriem ir aizrautība, var mainīt pasauli uz labu." Ideja par aizrautību un mērķi mūsu ikdienas gaitās atspoguļojas Pāvila vēstulē Kolosiešiem 3: 23-24: "Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum."

2. Atstājiet visumā nospiedumu. Džobss vienreiz kādas lielas dzērienu rūpnīcas vadītājam esot jautājis: "Vai tu vēlies aizvadīt dzīvi, pārdodot cukurūdeni, vai arī vēlies mainīt pasauli?" Viņš aizstāvēja spēcīgu, neatvairāmu redzējumu. Salamana pamācības 29:18 piedāvā līdzīgu domu: "Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga un nevaldāma...."

3. Sasaistiet lietas. Džobsa doma bija, ka jāiegūst dažāda veida pieredze un jāapvieno dažādu sfēru idejas. Šāda doma atbalstīta arī Pāvila vēstulē Romiešiem 8:28, kurā teikts: "Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti."

4. Pasakiet „nē'' 1000 lietām. Saglabājot augstu, skaidri definētu koncentrēšanos uz Apple svarīgo, Džobss nesekoja daudzsološiem produktiem, kuri varēja vājināt viņa kompānijas speciālās zināšanas un panākumus. Bībeles Vecajā Derībā, Salamana pamācībās 4:27 apgalvots: "Negriezies ne pa labi, ne pa kreisi; virzi savas kājas projām no ļauna."

5. Radiet neprātīgi dažādas pieredzes. Attīstot Apple veikalu tīklu, Džobss vēlējās, lai klienti gūst pilnīgu, bagātinošu pieredzi. Jēzus demonstrēja līdzīgu „vispirms citi" attieksmi sakot: "Un, kā jūs gribat, lai ļaudis jums dara, tāpat darait viņiem" (Lūkas 6:31).

6. Pārvaldiet vēstījumu. Pat labākās idejas, ja netiek pienācīgi pasniegtas, ir mazvērtīgas, saprata Džobss. Līdzīga iemesla vadīts apustulis Pāvils rakstīja: "Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes.... Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt" (Kolosiešiem 4:5-6).

7. Pārdodiet sapņus, nevis produktus. Džobs saprata, cik svarīgi ir vērsties pie cilvēku vēlmēm, cerībām un ambīcijām. Jēzus saviem sekotājiem deva līdzīgu motivāciju: "Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas..., tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam" (Mateja 28:19-20).
Dž. Tamasi
 
(Roberts Dž.Tamasi (Robert J. Tamasy) sabiedrisko attiecību viceprezidents bezpeļņas organizācijā Leaders Legacy, Inc., kas atrodas ASV Džordžijas štatā. Viņš un Deivids Stodards (David A. Stoddard) ir līdzautori grāmatai: Padomdošanas sirds: 10 pārbaudīti principi, lai attīstītu cilvēkos viņu potenciālu pilnībā.(The Heart of Mentoring: 10 Proven Principles for Developing People to Their Fullest Potential) un ir autors tikko izdotai grāmatai, Bizness savā labākajā formā: Mūžīga gudrība no Salamana Pamācībām šodienas darba vietām (Business At Its Best: Timeless Wisdom from Proverbs for Today's Workplace.). Vairāk informāciju meklēt www.leaderslegacy.com vai www.rivercitypress.net.

CBMC

1065 N. 115th Street, Suite 210 ? Omaha, Nebraska 68154 ? U.S.A.
TEL.: (402) 431-0002 ? FAX: (402) 431-1749
E-Mail:  Web site: www.cbmcint.org

CBMC - LATVIJA : Dainis Šmits, prezidents
(e-pasts:  )
Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2012.


Bilde ©gizmodo