Kapēc es ienīstu reliģiju, bet Mīlu Jēzu


Spēcīgs vēstījums dzejoļa veidā par atšķirību starp Jēzu un viltus reliģiju cilvēkiem. Bībelē Jēzus visvairāk iebildumus saņēma no reliģioziem cilvēkiem, kuri bija paštaisni un lepni tiesājot citus un noliekot sevi centrā. Jēzus pie krusta ir apliecinājis pretējo. Dzejolis atklāj autora ceļojumu atklājot šo patiesību.


Baznīca nav muzejs priekš labiem cilvēkiem, bet palīdzība salauztiem. Reliģija saka "vergs", Jēzus saka "dēls''.... Džefersons Bethe (Jefferson Bethke).. 
Romiešu 4:5 

"Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību." 


Video ©bball1989