Apmācības ir paredzētas jebkurā profesijā nodarbinātiem cilvēkiem, kas vēlas dziļāk iepazīt savu kristieša lomu sabiedrībā.

Apmācība balstās uz Ignācija Lojolas Garīgajiem Vingrinājumiem un sociāli pastorālā cikla metodoloģiju.

Kursa pamata programma ir izstrādāta Kreighed institūtā (Skotija) un  licencēta Latvijā.

Apmācības notiks 2006. gada 10., 11., 17., 18. martā. Piektdienās no 17.00 līdz 21.00, sestdienās no 10.00 līdz 16.00, Vecrīgā, Klostera ielā 4, Māras zāle 1.stāvā. 

Mācību kurss ir četrās daļās. Tās nav teoloģijas studijas un tās nav arī kristīgā vidē labi pazīstamās rekolekcijas. Metodi var raksturot kā praktisko teoloģiju, kas domāta katram, kas savu ticību vēlas integrēt ikdienā gan savā darba vietā, gan ģimenes dzīvē. Nodarbības ir organizētas tā, ka lekcijas mijas ar praktiskiem uzdevumiem, kas palīdz teorētiskās zināšanas piemērot savai katra dalībnieka konkrētajai dzīves situācijai.

Apmācību kurss ir noderīgs tiem, kuri ikdienas dzīvē saskaras ar situācijām, noteikumiem vai priekšrakstiem, kas neatbilst viņu kristīgajai pārliecībai, kā arī tiem, kuri kursa laikā apgūtās zināšanas un pieredzi var un vēlas pielietot darbā ar cilvēkiem un citur sabiedrībā.

Šī apmācība balstās uz Ignācija Lojolas Garīgajiem Vingrinājumiem un sociāli pastorālā cikla metodoloģiju.

Kursa pamata programma ir izstrādāta Kreighed institūtā (Skotija). Šis kurss pirmo reizi Latvijā notika 2002.gada pavasarī, kad to vadīja Alans Makkels no Kreighed institūta. Tagad kursa programma ir pielāgota Latvijas situācijai un licencēta Latvijā. Tā vadīšanā ir iesaistīti arī iepriekšējo kursu beidzēji, daži no kuriem ir papildinājuši savas zināšanas reliģijā, reliģijas izglītībā un ignāciskajā garīgumā 2002.-2003.gadā ASV.

Kursa programmu var iedalīt četrās daļās (moduļos), kas atbilst, t.s., sociāli pastorālā cikla četriem elementiem.

Pirmā daļa ir sevis un savas pieredzes iepazīšana, uzticības un sapratnes veidošana, kuras mērķis attīstīt savstarpējas uzklausīšanas spējas, veicināt darbošanos grupās.

Otrā daļa ir kristietība un sabiedrības sociālā analīze. Tās mērķis, izmantojot zināšanas par sabiedrību un Baznīcas sociālo mācību, palīdzēt savienot ticību un taisnīgumu.

Trešā daļa ir veltīta teoloģiskām pārdomām. Tās mērķis ir savienot, pirmkārt,  realitāti, kādu mēs to uztveram, otrkārt, kopienu, kurā mēs dzīvojam, un, treškārt, mūsu ticību, kāda tā ir Bībelē un mūsu dzīvēs.

Ceturtā daļa ir vērsta uz darbību pasaulē. Tās mērķis ir dot iespēju dalībniekiem dziļāk iepazīt pastorālās metodes, lai šodienas apstākļos celtu Dieva valstību, kā arī, lai atpazītu savu aicinājumu.

           Kursa programma ietver klātienes nodarbības (80 stundas), darbu individuāli un mazajās grupās (20 stundas), kā arī izdales materiālus. Kursa noslēgumā tiek izsniegta apliecība.

           Apmācības vada Marika Zelča-Čerāne, M.B.A., M.A. (reliģijas izglītība, specializācija garīgajā vadībā) kopā ar asistentiem.

           Dalībniekiem, kas izpildījuši kursa prasības, tiks izsniegtas apliecības. Paredzēta ir dalības maksa. Dalībnieku skaits ir ierobežots. Dalībnieki tiek pieņemti pieteikšanās kārtībā.

Papildus info zvanot uz tālr. 9410774 vai e-pastu:

Uzzināt/Pieteikties nodarbībām vecākiem
3 + 9 =
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs