Eiropas projekta INTUX aptauja mācību materiāla izveidei cilvēkiem ar invaliditāti 2023
 
 
Zviedrijā, Spānijā un Slovēnijā tiek realizēts Erasmus+ projekts INTUX. Projektā kopā ar Latvijas organizācijām izstrādās un ieviesīs augstskolās mācību moduļus, kuros studenti varēs mācīties veidot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērotu lietotāja pieredzes dizainu. 
 
Lietotaja pieredzes dizains ir pieredze, kas rodas, kad lietotājs izmēģina jaunus produktus. Testēt var jebkuru produktu - tehnisko aprīkojumu mājlietas, mobilās aplikācijas u.c.. Iesaistot testēšanā cilvēkus ar invaliditāti, ir iespējams radīt cilvēku ar invaliditāti vajadzībām piemērotus produktus. Bet kā pašiem testētājiem saprast, kā iesaistīt testēšanā cilvēkus ar invaliditāti?
 
Lai noskaidrotu abu iesaistīto pušu vajadzības, ir nepieciešama Jūsu palīdzība - aicināti paust viedokli, piedalīties aptaujā! 
 
 
Jūsu atbildes uz jautājumiem ļaus saprast situāciju Latvijā un palīdzēs mums noteikt to lietotāju vajadzības, kuri piedalās vai gribētu piedalīties testēšanā.
 
Ir iespējams aizpildīt anketu arī papīra formātā, līdz 13.martam. Aicinām sazināties ar Lindu Cērpu, e-pastā:  vai  tālruni: 28481374
 
Pateicamies Jums par iesaistīšanos!
 
 
Funka Nu AB
Phone +46 8 555 770 60 E-mail
Stockholm, Sweden
 
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs