Latvijas iedzivotājus un organizācijas aicina pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2022” 
 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru aicina Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā, laika posmā no 2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 21. novembrim.
 
Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt paldies tiem Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām, kas savu laiku ziedo brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Latvijā Brīvprātīgo godināšana notiks devīto reizi. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 21. novembrim.
 
Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2022” brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde.
 
Brīvprātīgā darba veicējs - personu no 13 gadu vecuma, neatkarīgi no dzimuma un citiem sociāliem, fiziskiem un ģeogrāfiskiem nosacījumiem;
Brīvprātīgā darba organizētājs - biedrības un nodibinājumus, tajā skaitā arodbiedrības un to apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, politiskās partijas un to apvienības, sociālie uzņēmumi.
 
 
 
Pieteikumi ir iesniedzami vienā no diviem veidiem  līdz 2022. gada 21. novembrim:
- elektroniska dokumenta formā ar elektronisko parakstu parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi ;
- papīra dokumenta formā ar roku parakstītu, nosūtot vēstulē uz adresi K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010. 
 
Godināšanu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Sabiedriskais centrs”, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru, Valmieras novada fondu.
 
 
 

 Bilde © 
 
Uzzināt/Pieteikties nodarbībām vecākiem
8 + 2 =
 
Privātuma Politika | Lapas karte | Archīvs