Zvaigznes diena-2019 Sociālās aprūpes namā „Stūrīši”
 
 
Kopā ar biedrību "Saules Bērni" un mūziķi Aivaru Lapšānu 23.februārī devāmies uz sociālās aprūpes namu "Stūrīši", lai kopā radoši un lustīgi pavadītu laiku, sveicot Zvaigznes dienā. Pirms ciemošanās mazliet pakavējāmies Talsos, ne lai dejotu valsi (saukli rosinājām 2017.gadā), bet viesotos Talsu videi raksturīgā vietā Stenders picērijā, kura atrodas uzkalniņā, un mājīgā atmosfērā piedāvā gana gardas uzkodas. Pēc iestiprināšanās dodamies uz Sociālās aprūpes namu “Stūrīši”, kurš kopš 2008.gada ir iekārtots 18.gs. veidotajā Mācītājmuižas un bijušā Leprazorija kompleksā, nodrošinot ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām.
 
Līdzīgi kā pagājušajā gadā, kad veidojām Latvijai-100, šajā reizē vēlējāmies rosināt iemītniekiem paust vēlējumus SAC iedzīvotājiem, darbiniekiem vai kādam sev tuvam draugam un tos nosūtīt ar papīrā veidotu ziņnesi - putnu vai lidmašīnu. Kuri vēlētos, varētu klātesošiem nolasīt savu vēlējumu un mūzikas pavadījumā kopā dziedātu sev mīļas dziesmas.
 
Ierodoties, iemītnieki mūs sagaidīja ar prieku un sajūsmu. Kopā bija pulcējušies ap ~ 30 iemītniekiem, gan vīrieši, gan sievietes dažādā vecumā ar atšķirīgām kustību un saskarsmes spējām. Biedrības "Nepaliec Viens"' vadītājs Alfs Trepšs sveica sapulcējošos arī no biedrības "Saules bērni" Andras Eitvides, kura dēļ slimošanas šoreiz nevarēja ierasties, un aicināja klātesošos pievienoties vēlējumu veidošanā SAC iemītniekiem un darbiniekiem. 
 
Klātesošie naski ķērās pie papīra, lai izveidotu savu ziņnesi un domāt vēlējumus. Lai rosinātu možāku un jestrāku gaisotni mūziķis Aivars Lapšāns spēlēja pazīstamu melodiju akordus. Aktivitātē piedalījās arī tie, kuriem bija pat grūti paņemt pirkstos papīru, taču viņiem mēs palīdzējām kopā ar SAC darbiniekiem.
 
Aptuveni deviņi iemītnieki nolasīja savu vēlējumus, daži no viņiem ar mīlestības apliecinājumu sveica savus sirds draugus, to klātesošie sveica ar gavilēm un aplausiem.  Mūzikas pavadījumā kopā dziedot izvēlētās dziesmas iemītnieki arī izpaudās deju ritmos. 
 
Vēlējumiem un dziesmām skanot klātesošiem vēl pievienojās citi SAC iemītnieki ratiņkrēslos, kuri vēroja notiekošo un pie sevis dungoja līdzi pārējiem. Iemītnieki pauda neviltotu prieku par iespēju piedalīties un novēlējumiem - Veselību, Mīlestību, Lido Sirsniņa, Laime no SIrds, u.c.
 
Klātesošo pozitīvo satraukumu mierināja Alfa Helmūta-Trepša stāstījums par lielākajiem putniem pasaulē  - Kondoriem. Putniem spārnu vēziens ir 2 metri un tie mājo Dienvidamerikā un Perū, Kolkas kanjonā, kurš ir viens no dziļākajiem (3270m) kanjoniem pasaulē.
 
Pateicībā par kopā pavadīto laiku cienastā aprūpes nama iemītnieku vēderpriekam atvedām ledenes un sirsnīgu sveicienu īpaši cepto kliņģeri no Mārtiņa beķerejas darbiniekiem.
 
Sirsnīgs Paldies SAC „Stūrīši" darbiniekiem par palīdzību un līdzdarbošanos kopā ar mums, kā arī par rūpēm un uzmanību ikdienā nodrošinot iemītnieku labsajūtu un viņu vajadzības.
 
Spied uz bildes, lai apskatitu galeriju. Var izmantot < > taustiņus.
 
Šobrīd SAC "Stūrīši" nodrošina 140 pilngadīgām personām gan medicīnisko, gan sociālo aprūpi, cenšoties pietuvināt sadzīves apstākļus mājas videi. Būtisks aprūpes personāla un speciālistu uzdevums ir uzturēt un veicināt katra klienta aktivitāti. Centrā strādājošo uzdevums ir nevis apkalpot, bet būt palīgiem. Šāda nostāja rosina klientu būt aktīvam un līdzdarboties, nevis palikt malā ar pozīciju „man pienākas". 
 
SAC „Stur!si" darbinieki lielu uzsvaru liek uz dazadu saturlgu, radošu un izglitojošu aktivitāšu nodrošinājumu klientiem. LIdztekus kulinārijas, matemātikas un valodas pamatu, šūšanas, zīmēšanas u.c. nodarbēm tiek piedāvāta iespēja darboties keramikas darbnīcā, kura ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 
Rehabilitācijas procesā tiek uzturētas ne tikai noteiktas prasmes un spējas, bet arī iespējams būtiski uzlabot gan pašaprūpes spējas, gan emocionālo stabilitāti. Ikdienas aktivitātes, kultūras pasākumi centrā un ārpus tā, darba terapija stiprina klientu gribu, uzlabo savstarpējās saskarsmes spējas un ceļ pašvērtējumu. 
 
 
Biedrība „Nepaliec Viens"
 
 
Bilde ©

 
 
Privacy Policy | Sitemap