Zvaigznes diena-2018 Sociālās aprūpes namā „Stūrīši”
 
 
Kopā ar biedrību "Saules Bērni" un mūziķi Aivaru Lapšānu 20.janvārī devāmies uz sociālās aprūpes namu "Stūrīši", lai sveiktu iemītniekus Zvaigznes dienā un kopā radoši un lustīgi pavadītu laiku. Ierodoties Talsos mazliet pakavējāmies pilsētā, dodoties uz Stenders picēriju, kas raksturīgi Talsu videi, atrodas uzkalniņā. Baudot gardu zupu un frī, šķita gana mājīgi. Pagājušajā gadā pirms došanās uz SAC "Stūrīši" viesojāmies Talsu tūrisma informācijas birojā, kad sarunās ar biroja darbiniekiem rosinājām viesus un iedzīvotājus Latvijā aicināt uz Talsiem ar saukli - Talsos dejo valsi, Talsi lūdz uz valsi.
 

Sociālās aprūpes nams “Stūrīši” atrodas 18.gs. veidotajā Mācītājmuižas un bijušā Leprazorija kompleksā, kurā kopš 2008.gada tiek nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām.

Lai sveiktu nama iemītniekus Zvaigznes dienā, kopā radoši pavadītu laiku un apliecināt ka viņi spēj dot arī citiem, bijām iecerējuši iespēju katram dalībniekam, kurš vēlētos, ar pirkstiņkrāsām uz mazām lapiņām uzzimēt to, ko tajā brīdī vēlētos. Tad saliekot lapiņas uz vienotas papīra pamatnes, veidot kopēju vēlējumu jaunajam gadam. Radot iespēju izpausties, vairot pozitīvas emocijas kopā dziedot, dejojot un arī našķējoties.

Iemītnieki mūs ļoti gaidīja, paužot sajūsmu un prieku par mūsu ierašanos. Kopā pulcējās ap 30-40 iemītnieki, gan vīrieši, gan sievietes dažādā vecumā ar atšķirīgām kustību un saskarsmes spējām.

Biedrības ''Nepaliec Viens'' vadītājs Alfs Trepšs sveica sapulcējošos iemītniekus un aicināja katru piedalīties zīmēt, lai kopā veidotu apsveikumu jaunajam gadam. Taču tie iemītnieki, kuri nevarēja piedalīties, apsveikumam savu zīmējumu varēs pievienot vēlāk.

Biedrības "Saules bērni" pārstāve Andra Eitvide rādīja un palīdzēja katram dalībniekam, izmantojot pirkstiņkrāsas uzzīmēt to ko vēlas. Lai viss raitāk izdotos, palīgos nāca aprūpes nama darbinieces un biedrības “Nepaliec Viens” pārstāve Lūcija Lielmane.

Kamēr dalībnieks viens pēc otra pieteicās zīmēšanai, tikmēr mūziķis Aivars Lapšāns pārējos iepriecināja, spēlējot pazīstamas Ziemassvētku, tautiskās un estrādes dziesmu melodijas.

Katrs, kurš ar pirkstiņkrāsām zīmēja, pievienojot tos kopējai zīmējumu pamatnei, pauda neviltotu prieku par savu paveikto un interesi kā veidojas kopējais apsveikums.

Kad visi klātesošie bija uzzīmējuši un salikuši savus zīmējumus uz apsveikumam paredzētā papīra pamatnes, Andra apvilka ap zīmējumiem kontūru un kopā ar Alfu pacēla, lai visi redzētu kas ir izdevies.

Apvelkot dalībnieku zīmējumus, izveidojās Latvijas kontūra. Dalībnieki paši, izvēloties uz apsveikuma vietu savam zīmējumam, neapzināti ''izveidoja'' Latviju. Tas visiem bija pārsteigums.

Kopdarbs liecināja par darba procesa, sākuma un noslēguma sakritību, iemītnieku kognitivo procesu attīstību un sīkās motorikas iemaņas visas darbošanās laikā. Reflektējot dalībnieki apliecināja ka vēl joprojām ir spējīgi pieņemt visu jauno, tiesa gan atšķirīgi, vieni ar izzināšanas un patiesas degsmes vēlmi, otri ar vēlmi interesanti pavadīt laiku.

Dalībnieki ar gavilēm un aplausiem pauda prieku par kopējo darbu, kas simboliski norādīja uz gaidāmiem svētkiem Latvijai-100. Aicinot nodziedāt Latvijai augstu laimi un prieku vienojāmies kopējā dziesmā, turpinot dziedāt un dejot.

Pateicībā par kopā pavadīto laiku cienastā aprūpes nama iemītnieku vēderpriekam atvedām ledenes un sirsnīgu sveicienu īpaši cepto kliņģeri un piparkūkas no Mārtiņa beķerejas darbiniekiem.

Sirsnīgs Paldies SAC „Stūrīši" darbiniekiem par palīdzību un līdzdarbošanos kopā ar mums, kā arī par rūpēm un uzmanību ikdienā nodrošinot iemītnieku labsajūtu un viņu vajadzības.

 

Spied uz bildes, lai apskatitu galeriju. Var izmantot < > taustiņus.

 

Šobrīd SAC "Stūrīši" nodrošina 130 pilngadīgām personām gan medicīnisko, gan sociālo aprūpi, cenšoties pietuvināt sadzīves apstākļus mājas videi. Būtisks aprūpes personāla un speciālistu uzdevums ir uzturēt un veicināt katra klienta aktivitāti. Centrā strādājošo uzdevums ir nevis apkalpot, bet būt palīgiem. Šāda nostāja rosina klientu būt aktīvam un līdzdarboties, nevis palikt malā ar pozīciju „man pienākas".

Rehabilitācijas procesā tiek uzturētas ne tikai noteiktas prasmes un spējas, bet arī iespējams būtiski uzlabot gan pašaprūpes spējas, gan emocionālo stabilitāti. Ikdienas aktivitātes, kultūras pasākumi centrā un ārpus tā, darba terapija stiprina klientu gribu, uzlabo savstarpējās saskarsmes spējas un ceļ pašvērtējumu.

 Biedrība „Nepaliec Viens"Bilde ©

 
Privacy Policy | Sitemap