Mums ir jāmācās klausīties ar mūsu ausīm, mūsu prātiem un mūsu sirdīm un mums ir jāsadarbojas ar patiesību, lai kur arī tā atrastos!
Mums ir jābūt cilvēkiem, kas tur doto vārdu.
“Jā” ir jānozīmē jā, un nav vajadzīgi nekādi zvēresti un drošības garantijas. Ja cilvēki saka to, ko viņi nedomā, tad ātri var zaudēt realitātes pamatu. Uz meli nevar paļauties; un piedevām viņš ne tikai melo, bet arī jauc melus kopā ar patiesību.
Ķeltu vakara lūgšanas


 
Privacy Policy | Sitemap