Bildes

  Brīdī, kad Latvijas vispārizglītojošās mācību iestādēs iesācies otrais semestris, Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) un Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) joprojām turpina saņemt lūgumus palīdzēt skolēniem ar mācību grāmatām un citiem skolas piederumiem. Tas liecina par joprojām samilzušām problēmām izglītības sistēmā un cilvēku nepieciešamību vērsties pēc palīdzības, kas pieaug aizvien vairāk.

2009./2010. mācību gada ieskaņās Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne jau piekto gadu organizēja labdarības akciju „Grāmata no rokas – rokā”, un šogad akcija norisinājās trīs dažādās vietās – Latvijas Sarkanā Krusta sekretariātā Skolas ielā 1a, Rīgas 41. vidusskolas telpās Slokas ielā 49a un modes un izklaides centrā „Rīga Plaza” Mūkusalas ielā 71, sniedzot iespēju mācībām vajadzīgos līdzekļus saņemt pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.

Laikā no 25. augusta līdz 13. septembrim ikvienam skolēnam bija iespēja atnest un apmainīt savas iepriekšējo gadu skolas grāmatas pret tām, kuras nepieciešamas jaunajam mācību gadam. Tajā pašā laikā, ja skolēniem pašiem nebija iespējas ziedot, grāmatas un citus skolas piederumus tie varēja saņemt arī bez savstarpējas apmaiņas, ja vien attiecīgie mācību līdzekļi bija atrodami maiņas punktā. Visas akcijas laikā skolēni aktīvi ziedoja gan mācību grāmatas, gan darba burtnīcas, arī kancelejas piederumus, skolas somas un daiļliteratūru.

Kopumā akcijā piedalījušies vairāk nekā 300 cilvēku, un akcijas norises vietās saziedots ap 1400 un izsniegts ap 840 grāmatu, kas liecina par pieaugošo cilvēku nepieciešamību saņemt palīdzību pirms mācību gada sākuma. Akcijā piedalījušies gan vispārizglītojošo skolu audzēkņi, gan absolventi un studenti. Grāmatas nodevuši arī skolēnu un studentu vecāki, sniedzot iespēju mācību literatūru saņemt arī pašreizējiem vidusskolēniem. Līdzīgas akcijas norisinājušās arī citviet Latvijā – Talsos, Ogrē, Saldū un citur.

Pēc akcijas beigām gan rudens, gan ziemas mēnešos daudzas skolas joprojām izrādījušas interesi par iespēju saņemt grāmatas un paudušas lūgumu palīdzēt skolu bibliotēkām gan ar mācību, gan daiļliteratūru. Visa rudens semestra laikā liels daudzums grāmatu nodots vairākām Rīgas centra un Rīgas rajona skolām, savukārt akcijas ietvaros saziedotās kancelejas preces kā dāvinājums sniegts bērnu namiem arī citviet Latvijā. Ar daļu no akcijā nepaņemtajām grāmatām bija iespējams iepazīties arī maiņas darījumu portālā „DotspretDotu.lv”.

Akcijā „Grāmata no rokas – rokā” izšķiramas vairākas problēmas, kas sastopamas izglītības sistēmā. Kā viena no lielākajām problēmām jāmin  straujā grāmatu sēriju maiņa viena mācību priekšmeta ietvaros, tādējādi ikvienā mācību priekšmetā teju katru gadu tiek izdotas jaunas grāmatas, kas apgrūtina mācības ģimenēs, kurās skolas gaitas apmeklē vairāki bērni. Jaunākajiem skolēniem tādā veidā vairs nav derīgas vecāko bērnu grāmatas, tomēr ne visām ģimenēm finansiālu apsvērumu dēļ ir iespēja katru gadu iegādāties lielu skaitu citu autoru un izdevniecību darbus. Kā vēl viena būtiska problēma jāmin mācību līdzekļu un citu skolas piederumu straujā sadārdzināšanās un nepietiekamā skolu biblotēku apgāde ar mācību grāmatām un daiļliteratūru, kas lielā mērā saistīts ar primāro faktu – mācību grāmatu sēriju maiņu, liedzot arī skolām ierobežotu resursu dēļ papildināt bibliotēku krājumus.

Realizētā akcija apliecina, ka šāda grāmatu ziedošana un saņemšana ir ārkārtīgi būtiski daudzām Latvijas ģimenēm, tādēļ brīdī, kad pirms skolas gaitu uzsākšanas mācību grāmatu maiņas punkti darbojas vairākās vietās, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes labdarības akcija „Grāmata no rokas – rokā” kā pirmais un ilgstošākais šāda veida pasākums uzskatāms par absolūti nepieciešamu arī turpmāk.

Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne izsaka pateicību akcijas informatīvajiem atbalstītājiem un sadarbības partneriem – modes un izklaides centram „Rīga Plaza”, grāmatu namam „Valters un Rapa”, maiņas darījumu portālam „DotspretDotu.lv” un interneta portālam „Bildēs par Dzīvi”.


Rīga Plaza Mode Valters un Rapa DotsPretDotu.lv Bildēs par Dzīvi

 

Sirsnīgs paldies visiem, kuri palīdzēja īstenot akcijas norisi Rīgā – Agnijai Jankovskai, Gitai Gereišai, Ketijai Tālbergai, Terēzei Beatai Rutkovskai, Laurai Bužinskai, Almai Jaunmuktānei, Evai Kronbergai, Natālijai Gaidarovai, Madarai Siliņai, Aleksandram Freimanim, Vitai Gulbei, Irinai Bučinskai, Kārlim Laizānam, Dacei Rezevskai, Artūram Zapānam, Elīnai Treijai, Dacei Goldmanei, Madarai Pūnei, Elvitai Jurgutei, Oskaram Jansonam, Dmitrijam Maļinovskim, Dmitrijam Žukovam, Natālijai Gražinskai, Modestam Elembam, Beatrisei Rancānei, Agnesei Brūverei, Brigitai Čirkšei. Paldies Alisei Gluškovai par akcijas logotipa izveidi!


Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes nodaļa
Saistošie raksti: Latvijas Sarkanā Krusta labdarības akcija „Grāmata no rokas-rokā”

Bilde © B. Rancāne

 
Privacy Policy | Sitemap