Pensionari, aprupejamie, vecie cilveki, sociala aprupe

   Šajos Kristus augšāmcelšanās svētkos Bildēs par Dzīvi vēlējās iepriecināt un uzmundrināt tos, kuriem īpaši ir nepieciešams atbalsts, tos, kurus ikdienā mēs atceramies mazāk, jo esam katrs aizņemts ar saviem pienākumiem un uzdevumiem.

Svētku noskaņa, mūsuprāt, var būt arī tad, kad esi vajadzīgs un noderīgs apkārtējiem; tad, kad vari palīdzēt kādam, kuram sirds nav tik priecīga, bet gribētu, ja kāds pie viņa atnāktu un pateiktu, ka viņš ir nozīmīgs un vajadzīgs. Šajos svētkos mums radās iespēja viesoties sociālajā mājā ''Vidzeme''. Turp mūs uzaicināja mājas darbiniece Biruta Bute.

Šajā iestādē tiek aprūpēti 52 vecāka gada gājuma cilvēki, kuri dažādu apstākļu dēļ ir spiesti izmantot šīs iestādes pakalpojumus. Vairāki no tiem ir mazkustīgi jeb guļošā stāvoklī un viņu veselība un pašsajūta ir ļoti mainīga. Viesošanās mērķis bija iepriecināt un uzmundrināt vecos ļaudis ar savu klātbūtni, novēlēt priecīgas Lieldienas un uzdāvināt arī Vecās un Jaunās Derības rakstus. Kā arī ar kompānijas Eugesta un partneri atbalstu tika sarūpēti saldumi, ko katrs nama iemītnieks saņēma dāvanā.

Ņemot vērā to, ka daudzi no nama iemītniekiem savas slimības dēļ nespēja piedalīties svinīgajā pasākumā, devāmies pie katra no viņiem istabiņās, lai personiski apsveiktu svētkos un dalītos priekā par Dieva žēlastību, kas tikusi parādīta caur Jēzus Kristus upuri.

Image
Lūcija 89.gadi
Image
Ņina 90.gadi

Image
Valentīna 86.gadi
Image
Pēteris 86.gadi

Bildēs ir redzami tikai daži no 52 nama iemītniekiem, kurus apciemojām istabiņās. Ciemošanās laikā pārliecinājāmies par to, ka viņiem pats svarīgākais ir tas, ka mēs pie viņiem esam atbraukuši. Un kaut arī tikai īsu brīdi aprunājušies, viņu sejās atplaukst smaids, un, satiekoties ar katru no viņiem, visapkārt valda pozitīva gaisotne un rosība. Ciemošanos sociālajā namā ar muzikālu priekšnesumu bagātināja un veco ļaužu sirdis priecēja arī bērnu vokālais ansamblis  MoMo muzikālās pedagoģes Elīnas Sējas vadībā.

Image
Priekšnesumā čells ar klavierēm
Image
Bērni dzied un ir enerģiski
 

Bērnu uzstāšanos noklausījās ne tikai sociālās mājas iedzīvotāji, bet arī tuvējās apkārtnes māju iedzīvotāji. Drīzumā sadaļā Video būs iespējams apskatīt bērnu priekšnesumus arī video ierakstā. Koncerta noslēgumā Birutas kundze pateicās jaunajiem solistiem par sniegumu un pacienāja ar saldumiem, vēlot daudz panākumu un radošu iespēju.


Image
Biruta pateicas bērniem
Image
Bērnu vokālais ansamblis MOMO

 

Mēs katram novēlam apzināties, ka, lai arī kādi būtu apstākļi, vienmēr ir risinājums vai iespēja gūt sirdsmieru un apziņu, ka mēs Dieva acīs vienmēr būsim vērtība. Tāpēc Viņš ir dāvājis Jēzus Kristus upuri, lai mēs tiktu glābti.


   Laba vēlējumus un svētkos cienastu dāvājām arī:
 
    - Latvijas Politiski represēto apvienības REDA biedriem;    
    - Insultu pārcietušo cilvēku biedrības VIGOR biedriem;    
    - Sirds operāciju pārcietušo biedru MISIJA KARDIA biedriem;    
    - Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas LMSA biedriem.


Bildēs par DzīviPaldies atbalstītājiem! 
EugestaUnpartneri_logo_100.gif


Bildes ©BpDz


 
Privacy Policy | Sitemap