Kliko, lai izlasītu!
 
Nepaliec Viens viesojās Tērvetes sociālajā aprūpes centrā (SAC) “Mežmaliešos”. Tā nebija pirmā reize šajā namā. Šoreiz viesošanās - lai iepazītos ar SAC jauno direktori Signi Vinteri.

 

Jau tikšanās pirmajā minūtēs, runājot ar Signi un viņas vietnieci Ilzi, mēs sapratām, ka Signe un Ilze ir apņēmības pilnas, lai uzlabotu SAC darbu. Protams, ir ļoti daudz risināmu jautājumu, kas saistās ar darbinieku darba kvalitāti, bērnu audzināšanu un dzīves iemaņu apgūšanu, lai jaunieši, aizejot pastāvīgā dzīvē, spētu par sevi un savu tuvāko parūpēties.


Tērvete

Bildē: no kreisās uz labo, Ilze, Signe un Sarmīte

Lai atrisinātu šos jautājumus, protamas, ka nepietiek ar naudu un darbinieku ieguldīto darbu, ir nepieciešams arī citu padoms un morāls atbalsts. Tāpēc mūsu tikšanās bija tieši laikā un vietā.

Tāpat arī interesanti bija uzklausīt direktori par bērnu ikdienas dzīves un iemaņu apgūšanas organizēšanu. Apstiprinājās, ka daudzas lietas ir iespējams uzlabot un tas nav saistīts ar naudas trūkumu. Tam ir nepieciešams līdzcilvēku attieksme, vairāk uzmanības, lai uzklausītu jauniešus, pateiktu, ka arī viņu teiktas mūs interesē.

Tērvete

Bildē: Vecākās grupas jaunieši ar audzinātāju

Nesen bērniem ar īpašām vajadzībām tikai iegādāts bumbiņu baseins, kas galvenokārt kalpo terapeitiskiem mērķiem. Bet šobrīd visvairāk būtu vajadzīgs ārā uzstādāms bērnu rotaļu laukums, kurā varētu rotaļāties gan mazie, gan lielākie bērni.

Ar direktores iniciatīvu ir iekārtots un tiek apkopts puķu dendrārijs. Tā apkopšanā tiek iesaistīti arī bērni. Patīkami, ka direktore savu uzņēmību un atvērtību apliecina vēl citādos veidos, piemēram, piedalās futbola spēlēs kopā ar bērniem un gatavojas vasaras saulgriežu sagaidīšanai, paļaujoties uz bērnu izdomu un asprātību. Īsti nav zināms, ko bērni īsti iecerējuši, tomēr direktore būšot Big Mama.

Mūsu brauciena otrs mērķis bija dāvināt dažas noderīgas un garšīgas lietas, divus datora sistēmas blokus (lietoti), sagatavotus darbam ar Linux sistēmu, divus 17’’monitorus (lietoti), saliekamos Lego komplektus un bērniem vienmēr noderīgais cienasts Nestles vafeles šokolādē.
TērveteLīdz nākošai reizei....Nepaliec ViensBildes ©Lachi

 
Privacy Policy | Sitemap