Ciemos pie bērniem Jelgavas sociālās aprūpes centrā
 
Biedrība "Nepaliec Viens''  akcijas '''Lai darbs uz priekšu labāk iet, ir katram roka jāpieliek!''' ietvaros viesojās Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā (JBSAC) dāvinot bērniem siltas šalles, cepures un cimdus. Aprūpes nams ir dibināts 1994. gadā un par tā reorganizāciju ir atbildīga Jelgavas dome.
 

Bērnu aprūpes centrs ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 2 līdz 18 gadiem (atsevišķos gadījumos līdz 21 gadam, par ko lemj dome vai tās pilnvarota komiteja).

Centra galvenais uzdevums ir nodrošināt bērniem mājokli un audzināšanu, vispusīgu attīstību, sociālo un medicīnisko aprūpi, kā arī veicināt un atbalstīt bērnu nodošanu audzināšanā ģimenē, sagatavot viņus patstāvīgais dzīves uzsākšanai un integrācijai sabiedrībā.

Uzdevumus un mērķus īsteno 59 darbinieki, no viņiem 3 sociālie darbinieki, 18 aprūpētāji, sporta, kā arī ārpusstundu darba organizators un psihologi. Par bērnu veselību rūpējas iejūtīgas un zinošas medmāsas un ģimenes ārste.

 
 
2007.gada rudenī centrā dzīvoja 65 bērni: 3- bāreņi, 49- vecākiem atņemtas aizgādības tiesības, 13- vecākiem atņemtas aprūpes tiesības. Audzēkņiem ir iespējas nodarboties ar sportu gan JBSAC zālē un Jelgavas Sporta hallē, gan peldēt LLU baseinā, piedalīties BJC ,, Junda” pulciņos. Regulāri tiek rīkoti dažādi interesanti pasākumi un kopīgi svinam svētkus.

Mēsaicinām katru kuram ir iespēja un interese atbalstīt Jelgavas bērnu sociālās aprūpes namu. Līdzekļi ir nepieciešami, lai varētu salabot esošo autobusu ar kuru braukt ekskursijās un uz dažādiem pasākumiem.
 
Uzziņāmsūtīt e-pastu uz vai nama direktorei Maijai Neilandei.Nepaliec Viens
 

Atbalstīja
 
Bildes ©LaChi

 
Privacy Policy | Sitemap