Ciemos pie bērniem Jūrmalas sociālās rehabilitācijas iestādē


Akcijas '''Lai darbs uz priekšu labāk iet, ir katram roka jāpieliek!''' ietvaros biedrība "Nepaliec Viens" ciemojās Jūrmalā, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē “Sprīdītis”, dāvinot bērniem siltas šalles, cepures, cimdus un DVD atskaņotāju. Tanī laikā bērnu namu apmeklēja arī labdaru grupa no ASV, kāda labdarības fonda ietvaros, dāvinot bērniem sporta apavus.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Sprīdītis” ir ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāde bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī krīzes situācijā nokļuvušajiem bērniem.
 
Bērnu nams izveidots ar Jūrmalas pilsētas Domes lēmumu 1998. gadā un tika atklāts 2000. gada 13. oktobrī. Bērnu nams veidots kā pieci atsevišķi dzīvokļi ar virtuvi, viesistabu un guļamistabām, lai kaut nedaudz vide būtu pietuvināta mājas atmosfērai. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Sprīdītis” ir trīs struktūrvienības – Bērnu nams, Jauniešu pārejas māja, Atbalsta centrs bērniem “Paspārne”. Bērnu namā bērnus ievieto ar Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas lēmumu.
 
Bērnu nams nodrošina bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vecumā no 2 līdz 18 gadiem (izņēmuma gadījumā, ja audzēknis sekmīgi turpina mācības vai tam ir jāpabeidz izglītības iestāde vai ārstēšanās kurss, līdz 24 gadiem) sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstošu izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicina bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.
 
 
Jauniešu pārejas māja ir kā nākamais solis patstāvības sasniegšanā. Šajā mājā jauniešu dzīve tiek organizēta, lai maksimāli jauniešus iesaistītu sevis un mājas apkopšanā, produktu iegādē, ēdiena pagatavošanā, kā arī lēmumu pieņemšanā.
Atbalsta centrs bērniem “Paspārne” nodrošina krīzes situācijā nonākušam bērnam īslaicīgu patvērumu saskaņā ar bērna interesēm un ievērojot bērna tiesības, sniedzot nepieciešamo palīdzību bērna psiholoģiskās un sociālas stabilitātes atgūšanai.
 
 
Šobrīd bērnu namā dzīvo 53 bērni. Paralēli bērnu sociālajām problēmām, audzināšanas jautājumiem un viņu izglītošanai, tiek risināti jautājumi, kas saistīti ar bērnu interešu izglītību un nodarbinātību. Bērnu namā notiek dažādi interesanti pasākumi, darbojas kokapstrādes, mūzikas, kristīgais, sporta, angļu valodas un matemātikas pulciņi.
 
Bērnu namā strādā pedagogi ar profesionālo un dzīves pieredzi, ar pedagoģisko izglītību, iejūtīgas auklītes un profesionāli, zinoši darbinieki, kuru galvenā aprūpe ir bērns un viņa kļūšana par pilntiesīgu sabiedrības locekli.

Mēs aicinām katru kam ir iespēja un interese atbalstīt bērnu namu “Sprīdītis”, lai varētu iegādāties dažāda veida galda spēles un, ja būs sniegs sarīkot, braucienu uz kādu no Latvijas kalniem ar slēpošanas inventāra nomu.
 
Uzziņām sazinieties sūtot e-pastu uz
 
 
 
Nepaliec Viens
 
 

Atbalstīja
 
Bilde ©LaChi

 
Privacy Policy | Sitemap