Ciemos pie bērniem Zosēnu pagasta bāreņu namā
 
Biedrība "Nepaliec Viens" ciemojās Zosēnu pagasta bāreņu namā Riekšaviņa, kas atrodas pašā gaujas krastā dāvinot nama iemītniekiem- zēniem un meitenēm siltas šalles, cepures un cimdus. Bērnu bāreņu centrs „Riekšaviņa” dibināts 2004.gada 1.septembrī. Sākumā centrā tika ievietoti 12 bērni, kuriem nepieciešama sociālā aprūpe, rehabilitācija un integrācija sabiedrībā. Bija vairāki bērni- pusaudži, kuri pēc ilgāka laika atkal sāka apmeklēt skolu un mācīties. 
 
Riekšaviņā strādā 11 cilvēki, kuri ļoti daudz pūles iegulda, lai pilnvērtīgi sagatavotu šos bērnus patstāvīgai dzīvei. Ir iekārtojuši mācību virtuvi, kurā bērni kopā ar audzinātājām gatavo ēst, plāno izdevumus, sastāda ēdienkarti utml. Daudz tiek strādāts pie pašapkalpošanās iemaņu izstrādāšanas un nostiprināšanas.
 
Liela nozīme bērnu dzīvē ir izglītībai, tāpēc šobrīd visi bērni apmeklē skolas un profesionāli tehniskās skolas. Māca veidot pozitīvas, ģimeniskas savstarpējās attiecības, jo tikai pozitīvā gaisotnē bērnā var notikt dažādas pozitīvas pārmaiņas
 

 
Centrā šobrīd ir 23 bērni vecumā no 3 līdz 18 gadiem. Riekšaviņa bērniem cenšas radīt ģimenisku vidi un atmosfēru. Lielākie bērni mācās rūpēties par mazākajiem. Iespēju robežās braucam dažādās ekskursijās un apmeklējam teātra izrādes un koncertus. Tiek izmantota arī iespēja šad tad paslidot, apmeklēt slēpošanas kalnus un arī peldbaseinus.
 
Tikai šādas iespējas ir ļoti ierobežotas, jo tām trūkst līdzekļu. Tāpat ir arī virkne citu lietu, ko nevar atrisināt ierobežoto līdzekļu dēļ, piemēram, būtu nepieciešams kosmētiskais remonts bērnu dzīvojamajās istabās.

 

 
Daudzi bērni nonākot Riekšaviņā pārtrauc lietot mediķu nozīmētos medikamentus. Šajā darbā iesaistās daudzas Zosēnu pagasta audžuģimenes. Pavisam pagastā atbalstu un mīlestību raduši jau 42 bērni. Riekšaviņa gandarīta par to, ka ir raduši atbalstu vietējā sabiedrībā. Divas reizes organizētas audžuvecāku apmācības. Ir izveidojusies laba sadarbība ar dažādu pašvaldību Bāriņtiesām.

Aicinām katru fizisku vai juridisku personu savu iespēju robežās atbalstīt Riekšaviņu. Ja Jums ir iespēja palīdzēt, lūdzam sazināties sūtot e-pastu uz
 


Nepaliec Viens

 
atbalstīja
 
Bildes ©LaChi
 
Privacy Policy | Sitemap