Sesavas baznīcai 375
 
25.maijā Sesavas Evaņģēliski Luteriskā baznīca (blakus Elejai) svinēja savu 375. gadskārtu. Notika svētku Dievkalpojums un koncerts, pēc kura tika sveikti bijušie baznīcas mācītāji, draudzes cilvēki, sponsori, atbalstītāji, kā arī pašreizējā draudzes evanģēliste Valda Grīnvalde-Šakurova

Viesos bija ieradušies apsveicēji no citām draudzēm, kori un arī operdziedātājs Sergejs Jēgers. Pēc svinīgās apsveikšanas baznīcas dārzā bija sarūpēts arī svētku mielasts.

Pašreizējā mūra baznīca tika uzcelta 1633.gadā, iepriekšējās, koka baznīcas vietā, kas Sesavā tikusi celta 1567.gadā pēc hercoga Gotharda Ketlera pavēles. Baznīcai ir Kurzemes dievnamiem raksturīgas iezīmes – samērā vienkārša āriene, bet dekoratīva iekštelpu apdare. 20.gs. sākumā baznīcas draudze bijusi viena no lielākajām un bagātīgākajām Latvijā. 1907.gadā draudzē bijuši 7000 locekļu, šodien - tikai aptuveni 40.

Jāatzīmē, ka tieši Sesavas baznīcā 1859.gadā kristīts pirmais Brīvvalsts prezidents Jānis Čakste. Sakramentu izpildījis toreizējais mācītājs E.R.Foigts.
 
 

Šobrīd Sesavas baznīcā naudas trūkuma dēļ (jo nav, ko samaksāt draudzes ganei par darbu) Dievkalpojumi notiek tikai divreiz mēnesī. Evanģēliste Valda Grīnvalde - Šakurova aktīvi iesaistās draudzes vadīšanā. Atjaunotas arī iesvētes mācības.

Ar atbalstu no Lielbritānijas tiek atjaunotas arī greznās baznīcas ērģeles. Pateicamies Sesavas draudzei par veiksmīgo sadarbību dažāda veida palīdzības organizēšanā.
 
 
 
Nepaliec Viens 
 
 
Bilde ©Lachi
 
 
 
 
Privacy Policy | Sitemap