www.nepaliecviens.lv uses cookies to help improve website experience and ensure its excellent performance.
 

Sievietei, kura sūdzējās par savu likteni, skolotājs teica: “Tā esi tu pati, kas savu likteni veido.”
“Bet es taču neesmu atbildīga par to, ka esmu piedzimusi par sievieti?”
“Būt par sievieti nav liktenis. Liktenis ir tas, kā tu to pieņem un ko tu no tā veido.”
A.MelloIr iespējams meklēt un atrast mīlestību. Tomēr daudz biežāk mīlestība pati mūs atrod tad, kad mēs to nemaz nemeklējam… Mīlestība ir mūs atradusi… mēs nevaram no tās novērsties. S.LohedsMums ir jāmācās klausīties ar mūsu ausīm, mūsu prātiem un mūsu sirdīm un mums ir jāsadarbojas ar patiesību, lai kur arī tā atrastos!
Mums ir jābūt cilvēkiem, kas tur doto vārdu.
“Jā” ir jānozīmē jā, un nav vajadzīgi nekādi zvēresti un drošības garantijas. Ja cilvēki saka to, ko viņi nedomā, tad ātri var zaudēt realitātes pamatu. Uz meli nevar paļauties; un piedevām viņš ne tikai melo, bet arī jauc melus kopā ar patiesību.
Ķeltu vakara lūgšanas


 
"Ziemā tie, kuru ceļš ieputināts sniegā, saka:
"Tā nāks līdz ar pavasari, diedama pār kalnu galiem."
Un vasaras karstumā pļāvēji saka: "Mēs esam to redzējuši virpuļojam kopā ar rudens lapām, un tai matos bija sniegpārslas."
Visu to jūs esat teikuši par daili,
Bet īstenībā jūs runājat nevis par daili, bet gan par nepiepildītām vēlmēm,
Un daile ir nevis vēlme, bet svētlaime.
Tā nav slāpstoša mute un arī ne pastiepta tukša plauksta,
Bet gan drīzāk kaistoša sirds un apburta dvēsele.
Tā nav tēls, ko jūs ilgojaties redzēt, un arī ne dziesma, ko jūs ilgojaties dzirdēt,
Bet gan drīzāk tēls, ko jūs redzat ar aizvērtām acīm, un dziesma, ko jūs dzirdat ar aizspiestām ausīm.
Tā nav ne sula grumbotā mizā un arī ne ķetnai pieaudzis spārns,
Bet gan drīzāk mūžam ziedošs dārzs un mūžam lidojošu eņģeļu pulks.

Orfalīzas ļaudis, daile ir dzīve tai brīdī, kad pati dzīve atsedz šķidrautu no savas svētās sejas.
Bet jūs esat dzīve, un jūs esat šķidrauts.
Daile ir mūžība, kas raugās pati uz sevi spogulī.
Bet jūs esat mūžība, un jūs esat spogulis.".  
Halīls Džibrāns “Pravietis”
Katram ir tiesības pašam uz savu viedokli, bet katram nav tiesības pašam uz savu patiesību. Jo patiesība ir tikai viena.
(Doug Groothius)