Pasākumu cikla „Draudzīgas vides veicināšana ģimeņu ar bērniem ar īpašām vajadzībām” noslēgums 2021
 
 
Oktobra otrajā sestdienā noslēdzās pasākumu cikls ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Pasākumi notika projekta “Draudzīgas vides veicināšana ģimeņu ar bērniem ar īpašām vajadzībām” ietvaros. Projekta noslēguma pasākums norisinājās divās daļās: vecāki tika aicināti uz kopīgu tējas dzeršanu un sadraudzības laiku, savukārt bērni un jaunieši devās ķert rudeni dabā.

Projekta noslēgumā aicinājām bērnu un jauniešu vecākus uz kopīgu sarunu, lai dalītos par kopā piedzīvoto pagājušajos mēnešos, vērtētu mūsu sadarbību un teiktu viens otram paldies, jo kopā taču piedzīvots tik daudz skaistu mirkļu, ko negribās tā vienkārši aizmirst.
 
Arī vecāku tikšanās otrā daļa bija veltīta mirkļiem...laikam, ko izvēlamies veltīt saviem tuvajiem, mīļajiem cilvēkiem. Laiks ir kas tik netverams un plūstošs, tik viegli ir ļaut tam aizplūst ikdienas skrējienā. Kopā ar vecākiem pārdomājām to, kā varam savos darbos un aizņemtībā mēģināt izbrīvēt nelielus mirkļus vissvarīgākajam- saviem tuvajiem, savai ģimenei, kā šos mazos, ikdienišķos brīžus padarīt īpašus un apzināties to vērtību.
 
Kamēr vecāki gremdējās sarunās un pārdomās pie tējas krūzes, viņu bērni devās piedzīvojumā kopā ar “Jauniešu pastorālās mājas” brīvprātīgajiem jauniešiem. Diena sākās Rīgas dzelzsceļa stacijā no kurienes bērni un jaunieši kopīgi ar vilcienu devās uz Ogri, kur arī sākās dienas galvenais notikums-pārgājiens cauri Ogres Zilajiem kalniem. Laikapstākļi bija brīnišķīgs, kompānija vēl jo brīnišķīgāka, laiks paskrēja nemanot. Noslēgumā, kā jau kārtīgā pārgājienam pienākas, visi kopā varēja sasildīties ap ugunskuru un dalīties līdzpaņemtajos našķos.
 
Tā vien šķiet, ka mums visiem diena bija patiešām, patiešām izdevusies!
 
Spied uz bildes, lai apskatitu galeriju. Var izmantot < > taustiņus.
 
Paldies visiem, visiem, kas atbalstīja, iesaistījās un bija ar mums kopā šajā projektā. Ir patiešām skaisti būt kopā. Kopā piedzīvot īstu ģimeniskumu un prieku. Paldies!

Pasākumu projekta "Draudzīgas vides veicināšana ģimeņu ar bērniem ar īpašām vajadzībām" ietvaros finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
 
 
 
Jauniešu Pastorālā Māja
 Bildes @
 
Privacy Policy | Sitemap