Projekts “Piedzīvo citādo” ir tapis daudzfunkcionālā centra “Solis augšup” sadarbībā ar Jauniešu Pastorālo māju un Riga Innovation Group (RIG) virtuālās realitātes speciālistiem, ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Integrācijas programmas līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par autismu un empātiju pret cilvēkiem tā spektrā, it īpaši bērnu un jauniešu vidū.
 
Tas ir arī svarīgi, jo Latvijā pastāv problēma attiecībā uz mobingu skolās. Gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), gan Eiropas Savienības (ES) valstu vidū Latvija ir pārliecinoša līdere skolēnu savstarpējās izsmiešanā un vardarbībā skolas vidē. Turklāt situācija turpina pasliktināties.
 
Riga Innovation Group komanda sadarbībā ar Dirty Deal Audio sadarbojās ar autiskā spektra traucējumu speciālistiem un brīvprātīgajiem Latvijā un ārzemēs, kuri 2 mēnešu laikā testēja un palīdzēja interpretēt savas sajūtas caur vizuāliem un audio efektiem, pēc iespējas pietuvinot tos reālitātei. Projekta “Piedzīvo citādo” virtuālā autisma simulācija tagad ir pieejama ikvienam, kā arī, turpinās pieteikšanās darbnīcām bērniem un pedagogiem Latvijas skolās.
 
Līdz šim brīdim “Solis augšup” speciālisti un brīvprātīgie jaunieši jau ir novadījuši darbnīcas Rīgas skolās, darbnīcas pedagogiem bērnu dārzos,skolās, Laboratorium.lv, starptautiskā konferencē “Labā prakse autisma jomā 2019”, kā arī saņemta Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta balva Jaunatnes līdzdalības nominācijā “Labākai dzīvei” par drosmi un inovācijām, sniedzot atbalstu mazāk aizsargātām bērnu un jauniešu grupām.
 
Autiskā spektra traucējumi izpaužas ļoti dažādos veidos. Tomēr ir lietas, kas ir vienojošas, un parasti tās ir saistītas ar problēmām emociju atpazīšanas un sociālo prasmju laukā. Tāpēc bieži vien bērni ar autismu kļūst par atstumtajiem, kā arī tiek nežēlīgi apcelti skolā un pagalmā. Speciālisti jau ilgstoši cenšas runāt ar bērniem, taču tas ne vienmēr līdz, tāpēc radās ideja ļaut bērniem pašiem piedzīvot to, ko jūt bērni ar autiskā spektra traucējumiem.

Tas, kas tev ir ierasta situācija skolā, var būt smags pārdzīvojums vienaudzim ar autiskā spektra traucējumiem.
 
Lai maksimāli izprastu pieredzi, mēs rekomendējam skatīties šo 360 video virtuālās realitātes (VR) brillēs, piem. Oculus Go. Ja VR brilles nav pieejamas, mēs iesakam skatīties 360 video ar austiņām.
Uzmanību!!!
Filma satur skaļas skaņas, spilgtas krāsas un vizuālos efektus un var veicināt nepatīkamas sajūtas. Ja rodas nepatīkamas sajūtas, apstādiniet video jebkurā brīdī. 
 
  
 
 
Izveidotās pieredzes mērķis ir palīdzēt veidot priekštatu par to, kā skolā parastas mācību stundas laikā var justies un uztvert sensoros stimulus bērns ar autiskā spektra traucējumiem. Atsauksmes liecina, ka pieredze ir līdz šim viena no visprecīzāk izstrādātajām autisma simulācijām pasaulē. Tājā iekļauti vismaz 10 sensorie stimuli, piemēram, negaidītas skaņas, “spontāns” darbs grupās, ilgs acu kontakts, spilgta gaisma un citi, kas nodarbībās pēc noskatīšanās tiek analizēti ar bērniem un pedagogiem, lai mēs maksimāli saprastu viens otru un būtu iecietīgāki.
 
Aicinām pieteikties nodarbībām, ja tavā skolā ir bērns ar autiskā spektra traucējumiem, vai tu pazīsti kādu klasi vai pedagogus, kuriem šāds projekts būtu lietderīgs. Nodarbība ietver sevī sarunu par to, kas ir citādais un kas mūs vieno; stāstījumu par to, kā dēļ autiska spektra traucējumiem var tikt uztverta apkārtējā vide un veidoties komunikācijas grūtības; darbu grupās; VR simulāciju. 
  
Pieteikties nodarbībai var rakstot Diānai uz
 
 
 
Nepaliec Viens
Video©   
 
 
 
Privacy Policy | Sitemap