Deinstucionalizācija - Socializācijas grupas bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem
 
 
Novembrī noslēdzās otrā grupa projekta "Socializācijas grupas jauniešiem ar AST vecumā no 12 līdz 17 gadiem" ietvaros. Kopā 18 nodarbību un viena pasākuma laikā jaunieši mācijās jaunas sociālās un pašapkalpošanās prasmes. Trīs mēnešus kopā mērķtiecīgi darbojās, lai sasniegtu apmācības programmā izvirzītos mērķus - atpazīt citu un savas emocijas, uzturēt sarunu, ievērot distanci, darboties virtuvē u.c. Paši jaunieši uzskata, ka galvenais viņu ieguvums šajā laikā bija kopīga darbošanās un jaunu draugu satikšana. Paldies visiem projekta speciālistiem, dalībniekiem un viņu vecākiem. Jauna pusaudžu socializācijas grupa sāks savu darbību 22.novembrī. 

 

 

Projekts Daudzfunkcionālais centrs "Solis Augšup" notiek no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31.maijam, sadarbībā ar ESF programmu "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem". 

Ieguldījums Tavā nākotnē
Bilde ©
 
Privacy Policy | Sitemap