Deinstucionalizācija - Socializācijas grupas bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem
 
 

Jūnijā noslēdzās pirmās socializācijas grupas nodarbības projekta "Socializācijas grupas jauniešiem ar AST vecumā 12-17 gadiem" ietvaros. Kopā 18 nodarbībās pieci jaunieši mācijās jaunas sociālās un pašaprūpes prasmes. Nodarbību kopums iekļauj sevī sociālo prasmju un pašaprūpes veicinošas aktivitātes, uzvedības analīzi un korekciju, produktīvās nodarbības, paralēlās un grupu spēles, kulinārijas nodarbības. Trīs mēnešu laikā izdevās sasniegt gan sociālo prasmju apmācības programmā izvirzītos mērķus, gan iegūt daudz jaunu iespaidu, prasmju, kā arī jaunus draugus. Paldies visiem projekta dalībniekiem!

Projekts Daudzfunkcionālais centrs "Solis Augšup" notiek no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31.maijam, sadarbībā ar ESF programmu "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem". 

Ieguldījums Tavā nākotnē
Bilde ©
 
Privacy Policy | Sitemap