Ieguldījums Tavā nākotnē
  
No 2019. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 31.maijam biedrības "Nepaliec Viens" struktūrvienība daudzfunkcionālais centrs "Solis Augšup" īsteno deinstucionalizācijas projektu nr.9.2.2.3 /18/A/015 "Socializācijas grupas bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem".
Projekta mērķis ir veicināt 20 bērnu/jauniešu ar autiskā spektra traucējumiem (ar invaliditāti) vecumā no 12-17gadiem funkcionālo spēju uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā, kas iekļauj sociālo prasmju un patstāvības veicināšanu, balstot pakalpojuma sniegšanu uz individuālu pieeju un sociālās rehabilitācijas programmas pielāgošanu katrai konkrētai grupai. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Rīgā, Mārupes ielā 14A. 
Par projekta saturu atbildīgs ir pakalpojuma sniedzējs. Projekta vadītāja tālrunis: 26394426 un e-pasts:
 
Bilde ©
 
Privacy Policy | Sitemap