Starptautisks apmaiņas projekts jauniešiem „Don’t stay alone” 2015

 

 

Kāda būs mūsu planētas nākotne? To daudzejādā ziņā veido jauniešu domu un dvēseles kopīgais spēks - no viņu sapņiem, sirds stāvokļa un kompetencēm ir atkarīga tās kvalitāte. Bieži jauniešu domāšanu un vērtības ietekmē masu mediji, kuros trūkst objektivitātes, līdzsvara starp pozitīvo un negatīvo, starp analītiskām un izklaidējošām ziņām, tiek veikta manipulācija un propaganda. Vārdam ir liels spēks.

Ir nepieciešams pašiem jauniešiem dot iespēju vairāk līdzdarboties sabiedriskas domas veidošanā un veidot  alternatīvus informācijas līdzekļus, kuri ir objektīvi, atbalsta grūtībās un ir tuvi jauniešu vajadzībām, veicina pozitīvu domāšanu, veido patiesu vērtību sistēmu, veicina toleranci un solidaritāti, iedvesmo darīt labo.
 
Tā, augusta beigās Dzintaros ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras programmas Jaunatne darbībā atbalstu norisinājās starptautisks (Latvija-Ukraina) apmaiņas projekts Don’t stay alone. To īstenoja jaunieši no Jauniešu Pastorālās Mājas un jaunieši no Ivano Frankovskas skolām. Projekta mērķis bija  veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskās domas veidošanā, sekmēt pozitīvu domāšanu jauniešu vidū un izveidot jauniešiem uzticīgu avotu - portālu  ar objektīvu informāciju, ar jauniešu īsiem stāstiem par savu pieredzi labajā un krīzes situācijās, ar rakstiem un intervijām, kas atspoguļo jauniešu vajadzības, tiks radīta pozitīva, uz radošiem un uz mīlestības  darbiem rosinoša gaisotne, kur jaunieši uzrunās jauniešus.
 

Nedēļa Jūrmalā bija iepriekš skapy veidotas sadarbības starp Latvijas un Ukrainas jauniešiem turpinājums, lai jau klātienē strādātu pie jaunas interneta vietnes. 

Viena no dalībniekiem, Ieva, stāsta: „ Kopā Jūrmalā bijām 19 jaunieši un vadītāji. Nedēļa, ko pavadījām kopā, paskrēja nemanot. Tas ir visai pašsaprotami, jo katra diena projektā bija piepildīta. Mēs kopīgi mācījāmies, apmainījāmies ar pieredzi, strādājām, atpūtāmies un svinējām. Mūsu galvenais uzdevums bija sākt veidot jauniešu portālu Don’t stay alone. Pie šī uzdevuma arī cītīgi strādājām. 

Projekta laikā, izveidojām lapas karkasu, vienojāmies par mūsu visu kopīgo redzējumu, kā arī izdomājām logo. Bez šaubām, strādājām pie lapas satura. Paši devāmies Rīgas ielās un sarunājāmies ar ceļā sastaptajiem jauniešiem, kā arī devāmies satikt cilvēkus, kas ar savu darbu iedvesmo un aicina mūs raudzīties pasaulē plašāk. Rezultātā tapa pirmās intervijas un iedvesmas stāsti, kas būs atrodami jaunajā portālā.

Tāpat mums bija lieliska iespēja paplašināt savas zināšanas dažādās jomās. Uzklausījām  speciālistu padomus par svarīgām tēmām, mācījāmies pareizi intervēt un pareizi rakstīt stāstus. Tomēr tā ir tikai neliela daļa no projektā iegūtajām zināšanām. Daudz jauna uzzinājām būdami kopā ar mūsu jaunajiem ukraiņu draugiem. Mācījāmies Ukraiņu dejas, dziesmas, kopīgi gatavojām varjeņikus.  Mums bija tā lieliskā iespēja kopīgi svinēt Ukrainas neatkarības svētkus. Tāpat arī ukraiņi kārtīgi iepazina latvisko. Kopā dejojām, dziedājām, apskatījām skaistākās Latvijas vietas. 

Tomēr, kā man šķiet, lielākais ieguvums, gan mums,  jauniešiem no Latvijas, gan jauniešiem no Ukrainas, ir tas, ka šajā nedēļā mēs varējām apmainīties ar mūsu, jauniešu redzējumu par pasaulē un mūsu valstīs notiekošo. Kārtējo reizi nonācām pie secinājuma, ka komunikācija ir bezgala svarīga, lai mēs nepaliktu vieni.  Sapratām, ka šī komunikācija „jaunietis jaunietim” ir ļoti nozīmīga, lai izveidotu pilnīgāku pasaules redzējumu, gan lokālā, gan globālā mērogā. Ceram, ka visu to, ko iemācījāmies, un ko uzzinājām, spēsim atspoguļot un iekļaut jaunajā vietnē.”

 
 

Biedrība „Nepaliec Viens"

 
Starptautisks apmaiņas projekts „Don’t stay alone”
 
 
Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 
 Bilde ©
 
Privacy Policy | Sitemap