Bildes

Grāmata „Bioētika visiem" ir domāta praktizējošiem vai topošiem medicīnas nozares darbiniekiem, kuriem ir svarīgi saprast jauno tehnoloģiju sniegtos ieguvumus un radītos zaudējumus, kā arī visiem, kam ir svarīga cilvēka dzīvības cieņa, kas interesējas par bioētikas jautājumiem un vēlas darboties sabiedriskajā, ģimenes vai politiskajā jomā.

Savā grāmatā franču izcelsmes medmāsa Elizabete Burgua talantīgi un pamatoti runā par cilvēka dzīves sākumu un beigām, seksualitāti un attiecībām, kontracepciju, cilvēka apaugļošanas metodēm, ģenētiku un gēnu inženieriju, cilvēka izaicinājumu slimības priekšā, eitanāziju un cieņu pret nāvi.

Apspriedes par tik aktuālu jautājumu kā bioētika bieži vien ir pārāk neauglīgas, jo tās ne vienmēr pamatotas uz patiesām zināšanām par minēto jautājumu, un tās ietekmē dažādas ideoloģijas, kas traucē objektīvi spriest. Darbs „Bioētika visiem" mēģina atsaukties uz visu cilvēku gaidām, kuri vēlas saprast, kas ir Cilvēks un kā jaunās zināšanas medicīnā un zinātnē (tātad arī cilvēka gēnu jomā) viņam dod apbrīnojamas spējas. Ja cilvēks nemeklē gudrību, šīs zināšanas viņu var aizvest arī līdz neprātīgai rīcībai. Grāmatā saista filozofisku loģiku ar zinātnisku pieredzi un pārdomām, cienot un mīlot cilvēku.

Grāmatas nodaļas veido pieci apakšpunkti:
– Aktuāli jautājumi: īsas dzirdētas frāzes, citāti no preses, pārliecinoši argumenti... viss, kas ļauj iesakņot tematu aktualitātē.
– Temata analīze: no vēsturiska, filozofiska, zinātniska, medicīniska, sociāla, ekonomiska, morāla, juridiska u.c. skatījuma.
– Atcerēsimies: nodaļas apkopojums, kas sniedz īsus un viegli izmantojamus argumentus rakstiem, konferencēm, diskusijām, u.c.
– Jautājumi: tie tematu saista ar konkrēto īstenību un ļauj strādāt grupās. (Mēs ļoti iesakām lasītājiem tikties draugu, studentu vai profesionāļu lokā, lai izskatītu katru tematu, un tādējādi ikviens to varētu bagātināt ar savām atziņām un pieredzi).


BioetikaVisiemAtklasana_2011Grāmatas atvēršanas svētkos P. Stradiņa medicīnas vēstures muzejā priesteris Aleksands Stepanovs, Latvijas kristīgo mediķu apvienības "BALTĀ ZVAIGZNE" valdes priekšsēdētāja Irēna Kondrāte, Biedrība "Nepaliec Viens" Mārīte Jēkabsone, Latvijas Onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Dr. Vilnis Sosārs,  Vidzemes slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītājs Gints Lapiņš ar kundzi Silviju Lapiņu.


"Vērtīgas grāmatas nedzimst bieži. Tām lemts nākt īpašā laikā. Cerētām un gaidītām. Daudz labu domu, negulētas naktis, pieredze un pārdomas tajās liktas. Šoreiz tas ir stāsts par dzīvību, kā sīku liesmiņu, ko sargā divas plaukstas no pasaules skaudrajiem vējiem. Tas ir stāsts par cieņu pret visu dzīvo." Dr. Vilnis Sosars

Grāmatas publikāciju latviešu valodā par aktuālo bioētikas tēmu sagatavoja biedrība "Nepaliec Viens" un Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts. 

Grāmatu var iegādāties grāmatnīcās. Papildus uzziņām lūdzam sazināties ar Ingu Paršovu, tālrunis: 29413174

Biedrība Nepaliec Viens

Grāmatas „Bioētika visiem" atvēršanas svētki P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā

Bilde ©


 
Privacy Policy | Sitemap