Atbalstīt daudzfunkcionālo centru bērniem un jauniešiem ar autismu

   Biedrība "Nepaliec Viens"
   Reģistrācijas numurs: LV40008052049.
   Juridiskā adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002.
   Struktūrvienība: Daudzfunkcionālais centrs "Solis Augšup".
   Reģistrācijas numurs: 90011822428.
   Adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002.
   Banka: A/S Swedbank, konts: LV20HABA0551044676402 
   Mērķis: Ziedojums daudzfunkcionāla centra "Solis Augšup" vajadzībām.
   Biedrības sabiedriskā labuma statuss: Finanšu Ministrijas lēmums Nr.79. 29.05.2008.


Esam pateicīgi par dažāda veida atbalstu - brīvprātīgu palīdzību.