Atbalstīt Jauniešu kustības Pagalms aktivitātes

   Biedrība "Nepaliec Viens"
   Reģistrācijas numurs: LV40008052049.
   Juridiskā adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002.
   Struktūrvienība: Jauniešu kustība "Pagalms".
   Reģistrācijas numurs: 91424674342
   Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811 .
   Mērķis: Ziedojums Jauniešu kustības "Pagalms" aktivitāšu īstenošanai.
   Sabiedriskā labuma statuss: Finanšu Ministrijas lēmums Nr.79. 29.05.2008.

Atbalsta, satikšanās un personības izaugsmes vieta jauniešiem.