"MĒS DOMĀJAM, KA MŪSU
DARBI IR TIKAI
PILĪTE OKEANĀ.
TAČU BEZ ŠĪS PILĪTES"
OKEĀNS BŪTU MAZĀKS."
MĀTE TERĒZE


Ziedot ar pārskaitījumu!

   Biedrība "Nepaliec Viens"
   Struktūrvienība: Projekts "Atver durvis Betānijā".
   Reģistrācijas numurs: .
   Adrese: Drustu iela 36A, Rīga, LV-1002.
   Banka: A/S Swedbank, konts: LV20HABA0551044676402.
   Mērķis: Ziedojums "Atver durvis Betānijā".
   Sabiedriskā labuma statuss: Finanšu Ministrijas lēmums Nr.79. 29.05.2008.

Ziedot caur PayPal!


Esam pateicīgi par dažāda veida atbalstu - brīvprātīgu palīdzību.