Atbalstīt biedrību Nepaliec Viens

   Biedrība "Nepaliec Viens"
   Reģistrācijas numurs: LV40008052049.
   Juridiskā adrese: Mārupes iela 14a, Rīga, LV-1002.
   Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811 .
   Mērķis: Ziedojums aktivitāšu īstenošanai.
   Biedrības sabiedriskā labuma statuss: Finanšu Ministrijas lēmums Nr.79. 29.05.2008.

Esam pateicīgi par dažāda veida atbalstu - brīvprātīgu palīdzību.