Atbalstīt Jauniešu Pastorālās mājas aktivitātes

   Biedrība "Nepaliec Viens"
   Reģistrācijas numurs: LV40008052049.
   Juridiskā adrese: Mazā Krūmu iela 6-30, Rīga, LV-1069. 
   Struktūrvienība: Jauniešu Pastorālā Māja.
   Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811 .
   Mērķis: Ziedojums Jauniešu Pastorālās Mājas aktivitāšu īstenošanai.
   Sabiedriskā labuma statuss: Finanšu Ministrijas lēmums Nr.79. 29.05.2008.

Atbalsta, satikšanās un personības izaugsmes vieta jauniešiem.