Talkošana dienas centrā bērniem ar
autismu 2017

   Biedrība "Nepaliec Viens"
   Reģistrācijas numurs: LV40008052049
   Juridiskā adrese: Mazā Krūmu iela 6-30, Rīga, LV-1069 
   Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811 
   Mērķis: Ziedojums dienas centra bērniem un jauniešiem ar autismu "Solis Augšup" vajadzībām.
   Sabiedriskā labuma statuss: Finanšu Ministrijas lēmums Nr.79. 29.05.2008

Esam pateicīgi par visa veida atbalstu - zināšanām, brīvprātīgo darbu utmldz.