Nepaliec Viens darbības jomas:

  1. aktivitātes, kas nav pretrunā ar kristīgo morāli;
  2. rīkot un piedalīties projektos un/vai aktivitātēs, kuru mērķis ir veicināt sociālo līdzatbildību un līdzdarbošanos, stipru ģimeni, izglītotus un audzinātus bērnus, cilvēka pašapziņas celšanu, radošo talantu atklāšanu, un pozitīvu emociju vairošanu Latvijā un ārvalstīs;
  3. rīkot un piedalīties atbalsta pasākumos, kuru mērķis ir saistīts ar Latvijā dzīvojošu cilvēku pamatvajadzību nodrošināšanu;
  4. cilvēku (fizisku un juridisku personu) un viņiem pieejamo resursu iesaistīšana atbalsta un labdarības projektu īstenošanā.


Aicinām atbalstīt mūsu rīkotos atbalsta un labdarības pasākumus (projekti). Atbalstu var sniegt ne tikai finansiāli, bet arī palīdzot ar savu padomu, zināšanām un citiem Jums piederošiem resursiem. Ja Jums ir vēlēšanās un iespēja atbalstīt sociālos un labdarības projektus, lūdzam sazinieties ar mums.

 

Aktivitāšu kopsavilkums kalendārajā gadā:  2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 

 

Ziedojumam ar bankas starpniecību 
 
Biedrība "Nepaliec Viens"
Reģ.nr. LV40008052049
Jur.adr. Mazā Krūmu iela 6-30, Rīga, LV-1069 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811 
Mērķis: Aktivitātes nosaukums
Sabiedriskā labuma statuss: Finanšu Ministrijas lēmums Nr.79. 29.05.2008
 
Ziedojumam ar PayPaL
 
Paypal
 

Privātpersonas ziedojums ir attaisnotie izdevumi, kas kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma. To nosaka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli''.
 
Juridiskām personām (ar 2009.gada 1.jūliju) var samazināt apliekamo ienākumu par ziedoto summu saskaņā ar šā likuma 8.2 pantu, bet kopējais apliekamā ienākuma samazinājums nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma. To nosaka grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli''.
 

 

Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.
Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.