Biedrības "Nepaliec Viens" darbība tiek vērsta, lai veicinātu sociālo līdzdarbību, sniegtu atbalstu bērniem, jauniešiem, darba spējīgām personām, personām ar īpašām vajadzībām un senioriem, kam tas ir nepieciešams. Biedrība rīko un līdzdarbojas dažādos konkursos, labdarības pasākumos, koncertos, ceļojumos u.c..

Aktivitāšu mērķos ietilpst:

  • Atbalstīt un rīkot aktivitātes kuru pamatā ir kristīgās vērtības.Biedrība ''Nepaliec Viens''
  • Atbalstīt un rīkot aktivitātes personu socializācijai un integrācijai sabiedrībā.
  • Atbalstīt un rīkot aktivitātes ģimeņu stiprināšanai, un bērnu atbildīgai audzināšanai.

Darbības jomas:

  • aktivitātes, kuras nav pretrunā ar kristīgo morāli,
  • izglītojoši pasākumi,
  • sociālās līdzatbildības veicināšana,
  • pozitīvu emociju vairošana,
  • labdarības pasākumi,
  • ziedojumu vākšana un izlietošana, ievērojot labdarības principus,
  • Fizisku un juridisku personu un resursu iesaistīšana atbalsta un labdarības aktivitāšu īstenošanā.
 
Nepaliecviens.lv (līdz 2013.gadam kā BildēsparDzīvi.lv) atspoguļo arī nozīmīgas un pozitīvas ziņas par sociāli būtiskām norisēm Latvijā un ārpus tās robežām,- stāsta par cilvēkiem un cilvēku grupām, kurām nepieciešama kāda palīdzība un par cilvēkiem vai biedrībām, kuras gādā par nepieciešamo palīdzību. 
 
Biedrības rīkoto un sadarbībā īstenoto aktivitāšu publikācijas un aktivitāšu kopsavilkums kalendārajā gadā:
 
 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 
 
Aicinām atbalstīt mūs, sniedzot palīdzību ne vien finansiāli, bet arī ar savu padomu, zināšanām un citiem Jums piederošiem resursiem. Ja Jums ir šāda vēlēšanās un iespēja, aicinām sazināties ar mums
 
Ziedojumam ar bankas starpniecību 
Biedrība "Nepaliec Viens"
Reģ.nr. LV40008052049
Jur.adr. Mazā Krūmu iela 6-30, Rīga, LV-1069 
Banka: A/S Swedbank, konts: LV17HABA0551019137811 
Mērķis: Aktivitātes nosaukums
Sabiedriskā labuma statuss: Finanšu Ministrijas lēmums Nr.79. 29.05.2008
 
Ziedojumam ar PayPaL
 
Privātpersonas ziedojums ir attaisnotie izdevumi, kas kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma. To nosaka likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli''.
 
Juridiskām personām (ar 2009.gada 1.jūliju) var samazināt apliekamo ienākumu par ziedoto summu saskaņā ar šā likuma 8.2 pantu, bet kopējais apliekamā ienākuma samazinājums nedrīkst pārsniegt 20 procentus no apliekamā ienākuma. To nosaka grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli''. 
Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.
Gaismas skolas jauniešu darināta grāmatzīme.
 
NepaliecViens.lv satura pavairošana ir atļauta vien kopā ar iepriekš saskaņotu atsauci par Nepaliec Viens, www.nepaliecviens.lv

Jautājumiem un atsauksmēm aicinām sazināties: e-pasta adresevestule (@) nepaliecviens.lv  Tālrunis+371 29473896