Biedrības "Nepaliec Viens" darbība ir vērsta, lai veicinātu sociālo līdzdarbību, sniegtu atbalstu bērniem, jauniešiem, darba spējīgām personām, arī ar īpašām vajadzībām (fiziskiem un mentāliem attīstības traucējumiem) un senioriem, kam  tas ir nepieciešams. Biedrība rīko un līdzdarbojas dažādos konkursos, labdarības pasākumos, koncertos, ceļojumos u.c..

 

Aktivitāšu mērķos ietilpst:
  • Cilvēka pašapziņas celšana, radošo talantu atbalsts un pozitīvu emociju vairošana.
  • Radīt labvēlīgus apstākļus mantiskam un finansiālam atbalstam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  (fiziskiem un mentāliem attīstības traucējumiem), bāreņiem un bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm un viņu integrācijai sabiedrībā. 
  • Atbalstīt un rīkot pasākumus, kuru idejas pamatā ir kristīgās vērtības, stipra ģimene, veseli un atbildīgi audzināti bērni, cilvēka pašapziņas celšana, radošo talantu meklēšana, veicināšana, atklāšana un pozitīvu emociju vairošana.
 
BIedrība interneta vietnē Nepaliecviens.lv (līdz 2013.gadam kā BildēsparDzīvi.lv) atspoguļo arī nozīmīgas un pozitīvas ziņas par sociāli būtiskām norisēm Latvijā un ārpus tās robežām,- stāsta par cilvēkiem un cilvēku grupām, kurām nepieciešama kāda palīdzība un par cilvēkiem vai biedrībām, kuras gādā par nepieciešamo palīdzību. 
 
Jūs esat aicināti iepazīties ar biedrības Nepaliec Viens īstenotām aktivitātēm un atbalstīt esošās vai plānotās aktivitātes.
 
NepaliecViens.lv satura pavairošana ir atļauta vien kopā ar atsauci: Nepaliec Viens, pievienojot saiti www.nepaliecviens.lv

Papildus uzziņām, jautājumiem un ierosinājumiem lūdzam sazināties ar mums sūtot ziņu izmantojot zemāk redzamo veidni vai arī izmantojot:
 
e-pasta adresevestule (@) nepaliecviens.lv  Tālrunis+371 29473896